Našlaičiai iš Odesos mokosi ir šypsosi

Tatjana savo piešiniais puošia centro patalpas.

Skaityk lengvai

Prasidėjus karui į Lietuvą atvažiavo 30 vaikų iš Odesos globos namų.

Jie apsigyveno centre „Šeimos slėnis“.

Visi vaikai turi negalią.

Mažiausiam vaikui 9 mėnesiai, vyriausiam – 8 metai.

Vaikais rūpinasi daug specialistų.

Jiems taip pat padeda organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Centro „Šeimos slėnis“ direktorė Renata Rimdžiuvienė džiaugiasi,

kad vaikai darosi drąsesni, pradeda šypsotis.

3 vaikai rugsėjo mėnesį pradėjo lankyti mokyklą.

Centre dirba ir ukrainietė Tatjana.

Prieš karą ji buvo vaikų darželio auklėtoja ir psichologė.

Tatjana su dukra gyveno Sumų srityje.

Kai prasidėjo karas, Tatjana buvo išvažiavusi iš namų.

Dvi savaites ji negalėjo susitikti su dukra ir tėvais.

Visą tą laiko reikėjo slėptis rūsiuose.

Lauke šaudė rusų kareiviai, buvo labai baisu.

Vyrai paėmė ginklus ir išėjo kovoti.

Aplink griuvo namai, žuvo žmonės.

Kai tik galėjo, Tatjana grįžo namo.

Iš namų išvažiuoti galėjo tik tada,

kai pasitraukė rusų kareiviai.

Tatjanos tėvai liko namuose,

o ji su dukra atvažiavo į Lietuvą.

Apsigyveno Vilniuje, abi pradėjo dirbti.

Tatjana padeda rūpintis centre gyvenančiais vaikais.

Primena jiems ukrainiečių kalbą.

Tatjana sako, kad ukrainiečių vaikais Lietuvoje labai rūpinamasi.

Ji čia taip pat išmoko daug naujų dalykų.

Norėdama už tai padėkoti, Tatjana centrą puošia savo piešiniais.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas