Leidybos ir platinimo finansavimo projekto įgyvendinimas