Ramutė URBANAVIČIENĖ, Šakių r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Jaunystės metai

Jaunyste, tu, laukų drugeli margas,
Tik sapnuose tave dažnai aš sutinku.
Prisiminimų daug gražių, kartais juokingų
Dar iki šiol širdyje saugau ir nepamirštu.

Tu kaip švelnutis vėjas, kaip griaustinis
Nubėgi greitai, net nepajunti,
Kad pamažu gyvenimo ruduo artėja
Ir kas gražiausia liko praeity.

Prisimenu tave ir nejučiom šypsausi,
Taip gera širdyje, tarsi tu būtum su manim.
Veltui tave aš šaukčiau, kad sugrįžtum –
Negrįši tu ir jau nebūsim niekad mes jauni.

Gyvenimas – tarsi vanduo upelėj
Vis bėga, bėga, tik pirmyn, pirmyn.
O mums palieka tik prisiminimai
Iš tų dienų, kai buvome jauni.

 

Mūsų diena

Kaip ankstų rytą bunda žemė
Ir saulė spinduliais ją apglėbia šiltais,
Gamta tarsi atgyja ir nušvinta,
Po nakties poilsio nubundame ir mes.

Paros tėkmėj visi čia turi savo laiką –
Paukšteliai, gėlės ir žmogus.
Prasideda darbai, kurie kam skirti,
Darbštuolės bitės skrenda į laukus.

Visi mes skubame, norėdami pralenkti laiką
Ir padaryti vis daugiau darbų,
Taip reikalingų ir naudingų žmogui.
Deja, diena jau eina vakarop.

Jau vakarėja ir nutyla darbų aidas,
Jau greit naktis sparnus ir vėl išskleis.
Į avilį sugrįžta bitės, tyla vėjas,
Užmiega žemė, ilsis ir žmogus.

Gamtoj čia viskas surikiuota
Ir paskirtų darbų mes turime visi.
Kai po nakties išauš vėl naujas rytas,
Tebus jis saulėtas visiems, be vėjo ir audrų.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje