Albinas DEGUTIS, Vilnius

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Sveikinimas

„Draugo žodi“ – pirma kibirkštėle –
tais
juodais
okupantų laikais,
ačiū, kad negesai, o įskėlei
Bičiulystę ir gyvas likai.

Aš didžiuojuos, jog man irgi teko
dalyvauti tų metų kine.
Paragavęs Dzeržinskio pyrago,
buvau sotus rieke jo skania...

„Bičiulystė“ gražiai šiandien lanko
Jus, brangieji kolegos mani.
Už to tolimo laikmečio lango
likom draugiški ir jauni.

Iki šiol daug vandens nutekėjo,
bet gyvenimas šypsos gražus.
„Draugo žodžio“ gvildentos idėjos
neprapuolė ir niekad nežus.

Jei kas atmenat manąjį balsą,
tai juo sveikinu šiandien visus.
Gal eilėraščiu šiuo pasibelsiu?
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
„Draugo žodis“ juk buvo teisus!


Eduardui Mieželaičiui

Poetas kūrė dieviškas eiles,
fantazijos pasauly pasiklydęs,
svaigias it meilė, kaip dangus gilias,
ir tapo jis garsus ir didis.

Poetas ilsis po didžių darbų,
bet posmai jo mums kilnų kelią rodo.

Jo karalystėje svaigu ir aš skubu
iš ten vis semtis žydinčią paguodą.

Poetas tas – nepaprastas Žmogus,
dievų apdovanotas gėrio burtais,
ir Jis ilgai mus savo lyra guos
ir kvies po vėliava jo nuostabiąja burtis...


Poetas

Palikite ramybėj žmogų tą,
kai jis apdujęs tartumei beprotis,
su išvaizda keista,
neįprasta,
nesuprasta
(jis pats juk neįrodys),
nes neišsprūs joks žodis.

Nekalbinkit, nekvieskit jo kavos,
vis tiek jisai nemato jūsų ir negirdi.
jo vyzdžiai dideli,
o eisena tyli, –
kas toks ir kuo nugirdė
sudirgintą jo širdį?

O žiū, po valandos, kitos,
jis vėlei, kaip visi, nubudo ir atkuto.
Po tos
keistos
tylos
ji tapo normalus, –
kaip ir visi vienodas,
suprantamas atrodo...
– – – – – – – – – – – – –
Tarp mūsų daug tokių yra,
somnambulizme vėplinančių prarajos pakrante.
Nedrumskit jų, ginkdie,
nes kils bėda skaudi:
taip tik poetas elgias,
dangaus
saldaus
medaus
užvalgęs...

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt