Aldona RAIŠIENĖ, Kupiškio r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Mituvos ežeras

Plaukia, liūliuoja laivelis,
Skamba Maironio daina.
Gęsta žara vakarinė,
Ežerą gaubia tamsa.

Rūkas nuplaukia palaukėm,
Krinta sidabro rasa.
Varpas sugaudžia, lig šiolei
Ežero grimzdęs dugne.

Ten vaidilutės dainuoja
Savo svajingas dainas.
Aukuras dega, liepsnoja –
Dievui aukoja aukas.

Čia šaltinėliai sruvena,
Gluosniai linguoja aukšti.
Žmonės aplinkui gyvena –
Žmonės geri, paprasti.

 

Girios

Girių senųjų platybę
Mena senoliai žili.
Antkapiai saugo didybę –
Liko jie mums amžini.

Stumbrai ir taurai klajojo,
Meškos, gauruoti vilkai.
Girių bekraštė platybė,
Kiek tik akim užmatai.

Mažą pagonių šventyklą
Girios pačiam vidury
Eidami rado netyčia
Medžių kirtėjai seni.

Daug čia miškų ir miškelių,
Daug ežerėlių mažų.
Raistų, pelkynų ir balų
Su spanguolynais klaidžių:

Balos gražiai pavadintos:
Kūkbalė, Vilkbalė, Kiškio bala.
Maži upeliai tekėjo –
Tai Mituva ir Svalia.

 

Paminklai

Varpinė stovi parimus,
Laukia sugrįžtant varpų.
Skambesį jų prisiminus
Sieloje lieka graudu.

Aidas jų sklinda aplinkui,
Rodėsi – nėra ribų.
Liepų alėjos kartojo
Nuostabų gaudesį jų.

Mūrai pilki vienuolyno
Slėpė legendas senas,
Liepų alėja girdėjo
Karštas vienuolių maldas.

Kryžkelėj stovi paminklas.
Tokio svetur nerasi.
Juo už blaivybę kovoti
Buvo prisiekę visi.

Strazdas, Valančius viešėjo
Pas skapiškėnus gerus.
Palangos Juzė keliavo
Pėsčias po kaimus senus.

 

Ruduo

Ant beržų gintariniai karoliai,
Aukso rūbais jau puošias klevai,
Gervių klyksmas nuaidi palaukėm,
Gimtą lizdą paliko gandrai.

Ant ražienų vorai tinklus audžia,
Raudonuoja šermukšnio šaka.
Žemė prausia pavargusį veidą
Rytmetine sidabro rasa.

Kur ne kur dar žiogelis pagroja
Liūdną dainą mažu smuikeliu.
Į gimtinę ruduo atkeliauja
Margaspalvių laukų takeliu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt