Nijolė ŠILINYTĖ, Anykščiai; Zinaida Dilytė JURĖNIENĖ, Panevėžio raj.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                              

Aukštaitija

Žali kloniai manosios gimtinės
Ir pušynai žali kaip rūta.
Ežerėliai melsvi ją dabina
Ir juosta Šventosios melsva.

Priedainis:
Aukštaitija, mana Aukštaitija
Čia padangė skambi nuo dainų
Gelsvas javas kaip marios vilnija,
Čia darželiai žali prie langų.

Tie kalneliai žali ir pušynai,
Jų platumą atspindi dangus
Dainių tiek mums garsių išauginęs
O krašte Anykščių brangus.

Priedainis:
Aukštaitija, mana Aukštaitija
Čia padangė skambi nuo dainų
Gelsvas javas kaip marios vilnija,
Čia darželiai žali prie langų.

Mano kraštas kaip žydintis sodas,
Kvepia ievos svaigiai pakelėm
Gal todėl mano lūpose žodžiai
Taip lengvai patys gula eilėm.

Priedainis:
Aukštaitija, mana Aukštaitija
Čia padangė skambi nuo dainų
Gelsvas javas kaip marios vilnija,
Čia darželiai žali prie langų.

 

Kernavė

Žaliuosius pušynų delnuos
Paskendus mana Kernavė
Čia praeitį garsią dainuos
Piliakalnių šlovė.

Priedainis:
Kernavė, Kernavė tyliai moja pušies šakele,
Kernavė, Kernavė man raibuoja Neries bangele
Išeinu, sugrįžtu, tyliai moja pušies šakele,
Išeinu, sugrįžtu man raibuoja Neries bangele.

Čia Mindaugo šlovę mums mena
Piliakalnis jo vardu
Čia bočių ir protėvių žemė
Ir aš čia gyvenu.

Priedainis:
Kernavė, Kernavė tyliai moja pušies šakele,
Kernavė, Kernavė man raibuoja Neries bangele
Išeinu, sugrįžtu, tyliai moja pušies šakele,
Išeinu, sugrįžtu man raibuoja Neries bangele.

Pajautos slėnis žaliuos čia
Papėdėje kalno pilies
Ir kur benueičiau, žinau aš,
Tavo šauksmas parves Kernavėn.

Priedainis:
Kernavė, Kernavė tyliai moja pušies šakele,
Kernavė, Kernavė man raibuoja Neries bangele
Išeinu, sugrįžtu, tyliai moja pušies šakele,
Išeinu, sugrįžtu man raibuoja Neries bangele.

Nijolė ŠILINYTĖ
Anykščiai

 

Bičiuliui Egidijui

Išeidamas
Pasiėmei
Tiktai
Save
Su savimi,
Daugiau
Tau
nebereikėjo.
Žuvėdra
Palietė sparnu
Vandens vilnis
Ir ežeras
Suprasdamas
Atsidūsėjo.

***
Tu dabar
Tarytum
Pas savą
Euridikę
Amžiams
Sugrįžęs
Odisėjas.

***
Tikiuosi,
Susitiksime
Tenai,
Už debesų,
Visagaliui
Vien
Panorėjus.

***
Spiralės
Sukas vis,
Vyniojas.
Bandau įmint,
Atskirti
Pradžią
Nuo pabaigos.
Ilgai bežiūrint
Akyse sutavaruoja.
Metu šalin
Stebėjimą
Kasdienį.
Tiek tos bėdos –
Buvimas
Vardan buvimo
Be naudos.

***
Baltukai
Kopūstiniai
Virvena
Nešienautame
Kiemo atole
Nektaro ieško gal
Raudonuose dobiluos.
Akiai gražu.
Pro langą
Gyva gamta
Gėriuos.
Ir...
Taip gera
Gimtuos namuos...

Zinaida Dilytė JURĖNIENĖ
Panevėžio r.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt