Genovaitė ŽUKAUSKAITĖ, Danutė MAKELIENĖ, Kazimieras DANIŪNAS, Mikalina VYŠNIAUSKIENĖ

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                              

Gimtinei

Liepos žiedeliu,
Rūtų šakele
Pražydėk.
Protėvių keliu,
Atmintim gilia
Prakalbėk.
Vyturio daina,
Gegužės balsu
Atskubėk.
Amžinai pilna
Nuostabių balsų
Netylėk.
Duonos riekele,
Gėlu šaltiniu
Pamaitink.
Ašara sūria
Iš vargo šulinių
Nekankink.

Genovaitė ŽUKAUSKAITĖ
Kėdainiai

 

Laiko atkarpos

Basa vaikystė nušuoliavo
Su žemuogėlių vėriniais,
Su tviskančiais rasų karoliais
Ir strazdanėlių trupiniais.

Jaunystė kaip javai bangavo,
Skrido žiedlapiais lengvais.
Juoko varpeliais tilindžiavo
Gimtojo kaimo vakarais.

Brandumo metas vis nerimo,
Ieškodamas naujų kelių.
Skubėjo tiesiai per arimus,
Nesakė niekam, kad sunku.

Sugaut panūdo laimės paukštę
Dėl jos plunksnų užburtų.
Paversti jas patirties lobiu,
Palikt jį ateičiai vaikų.

Danutė MAKELIENĖ
Kėdainiai

 

Sodžius

Nuo miesto šurmulio pavargęs,
Grįžtu gimtinėn aš savon.
Čia obelys baltai pražydę
Sutinka ištiestom šakom.

Čia mano siela atsigauna.
Ramybę surandu širdies.
Braidau po sodrią sodo žolę,
Čia aš išbūsiu lig nakties.

O mielas gimtas mano sodžiau.
Tavęs pamiršt aš negaliu.
Kai mano sielai būna liūdna,
Ramybę tavyje randu.

Kazimieras DANIŪNAS
Kėdainiai

 

Dovanojau paveikslą...

Ne! Ne paveikslą –
Dalį širdies aš dovanojau tau, drauguži,
Kad į jį žvelgtų tavo akys ir tūkstančiai kitų,
Kad jos pajustų mano meilę, čia sudėtą,
Kuria lyg aukuras negęstantis degu.

Kokia bekraštė džiaugsmo jūra išsilieja,
Kai į rankas imu paletę ir dažus!
Kai tapau drobėje vaizdus, kažkur regėtus,
Ilgai juos savo sieloj tarsi gėlę auginu.

Mikalina VYŠNIAUSKIENĖ
Kėdainiai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt