Paslaugos

Nustatymai

„Bičiulystės“ redakcija gali suteikti tokias paslaugas: 

         sukurti:

 • pranešimus spaudai,
 • reklamos tekstus,
 • tekstus interneto svetainėms; 
 • įvairių leidinių maketus,
 • sveikinimus,
 • nekrologus ir užuojautas.
   

         organizuoti:

 • spaudos konferencijas,
 • įvairių leidinių parengimą spaudai ir jų spausdinimą.

  Paslaugų kainos ir jų atlikimo terminai - pagal susitarimą su užsakovu.