Piniginės lengvatos negalią turintiems žmonėms

Negalios ABC
Nustatymai

Negalią turintys asmenys gali pasinaudoti įvairiomis piniginėmis nuolaidomis ir leng­vatomis. Supažindiname su svarbiausiomis iš jų.

Žemės mokestis

Žemės mokesčiu apmokestinama fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę.

Mokesčiu neapmokestinama fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui.

Mokesčio tarifai: nuo 0,01 proc iki 4 proc. žemės mokestinės vertės. Konkrečius žemės mokesčio tarifus nustato kiek­viena savivaldybė individualiai.


Kelionės

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida bei juos lydintis vienas asmuo turi:

  • asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
  • senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys;
  • 80 metų ir vyresni asmenys;
  • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida turi:

  • asmenys, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;
  • senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Šią lengvatą reglamentuoja Transporto lengvatų įstatymas.


Teisinė pagalba

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių.

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti, turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Taip pat antrinė teisinė pagalba nemokamai gali būti teikiama asmenims, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, taip pat asmenims, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, ir jų globėjams (rūpintojams).

Nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka nemokama teisinė pagalba teikiama neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą.

Šią teisę numato Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Nemokamos teisinės pagalbos klausimais konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės.


Asmens dokumentas

Valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka:

  • asmenims, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Šią lengvatą reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, konsultuoja Policijos departamento Informacijos teikimo centras.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje