Dantų protezavimas ir išlaidų kompensavimas

Negalios ABC
Nustatymai

Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarka.

Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;
 • asmenys, Neįgaliųjų socia­linės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:

1. kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 560,34 Eur;

2. kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 560,34 Eur;

3. kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio – iki 1 724,10 Eur (nustato konsiliumas);

 • vaikams:

1. kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius apsauginius metalinius vainikėlius – iki 285,97 Eur;

2. kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 724,10 Eur (nustato konsiliumas);

 • asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos:

1. po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 560,34 Eur;

2. atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1 724,10 Eur (nustato konsiliumas.

Kur kreiptis norint gauti dantų protezavimo paslaugas?

Pirmiausia reikia keiptis į gydymo įstaigos, prie kurios žmogus yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Gydytojas nustato, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Beje, galima kreiptis ir į kitos gydymo įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės sumokėti. Nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas dantų protezavimui, gydytojas odontologas jam pateikia išvadą (forma 027/a). Tuomet, norėdamas gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, gydymo įstaigai, kurioje yra prisiregistravęs, pacientas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybę patvirtinančią kortelę),
 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimas),
 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), o ši įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje. Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.


Ką reikėtų daryti gavus pranešimą apie įrašymą į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą?

Gavus pranešimą, reikia apsispręsti: arba nelaukti, kol ateis eilė ir pakvietimas protezuoti dantis, ir pačiam sumokėti už protezavimą, arba laukti, kol ateis eilė ir asmuo gaus pakvietimą protezuoti dantis, o paslaugos bus iš karto kompensuojamos.

Abiem atvejais protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės akto nustatyta tvarka įgijus teisę į kompensaciją. Nemažai pacientų, nenorinčių laukti eilėje, už dantų protezavimą sumoka patys, o kompensavimo galimybių ieško vėliau.


Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti, kad išlaidos būtų kompensuotos?

Jei žmogus nusprendžia nelaukti, kol ateis eilė, ir už dantų protezavimą sumoka pats, reikia kreiptis į TLK dėl kompensavimo pateikiant:

 • prašymą kompensuoti šias išlaidas, jame turi būti nurodyta asmeninė sąskaita banke, į kurią bus pervedamos lėšos;
 • apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą ir kt.);
 • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos TLK darbuotojas).

Tuomet, atėjus eilei, TLK išsiųs pranešimą apie kompensavimą ir perves kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tenka laukti TLK pranešimo. Sulaukusiam savo eilės žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą. Gavus tokią pažymą, reikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, ten ir bus atliekamas protezavimas.

Jei per trejus metus dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikreipiama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

Informaciją apie dantų protezavimo eiles yra skelbiama teritorinių ligonių kasų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) internetinėse svetainėse (http://www.vlk.lt/veikla/veik­los-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/dantu-protezavimas), taip pat ją galima sužinoti paskambinus bendruoju ligonių kasų tel. (8 5) 232 2222.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje