Parama būstui įsigyti

Negalios ABC
Nustatymai

Negalią turintys asmenys gali pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti.

Paramos būstui įsigyti būdai:

• subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;

• išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija.


Kas gali pasinaudoti parama būstui įsigyti?

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus:

• už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių;

• įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

   a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;

   b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

   c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Asmenys ir šeimos gali gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.


Kur kreiptis?

Asmenys ir šeimos, norintys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybę, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti.

Norintys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą kredito įstaigai turi pristatyti savivaldybės išrašytą nustatytos formos pažymą apie tai, kad jis (jie) gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti. Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Pretenduojantys į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi užpildyti socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą nustatytos formos prašymą ir pateikti pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre išperkamosios būsto nuomos sutartį.


Pajamų dydžiai, pagal kuriuos 2020 m. nustatoma teisė būstui įsigyti:

Asmens be šeimos grynosios metinės pajamos 13 250 Eur; turtas – 16 125 Eur.

Dviejų ir trijų asmenų šeimos metinės pajamos – 18 500 Eur, turtas 32 750 Eur;

Keturių ir penkių asmenų šeimos metinės pajamos – 22 250 Eur, turtas – 43 625 Eur;

Šešių ir daugiau asmenų šeimos metinės pajamos 22 500 Eur, turtas 62 250 Eur.


Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:

1. AB SEB bankas.

2. AB „Swedbank“.

3. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

4. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.).

5. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.).

6. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.).

7. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.).

8. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.).

9. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.).

10. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.).

11. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.).

12. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.).

13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.).

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje