Parama būstui išsinuomoti

Negalios ABC
Nustatymai

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad negalią turintys žmonės ar šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, turi teisę į paramą būstui. Parama teikiama nuomojantis ar perkant būstą (galima gauti lengvatinį kreditą ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją). Šiame „Bičiulystės“ numeryje – apie paramą būstui išsinuomoti.

Paramos būstui išsinuomoti formos:

 • socialinio būsto nuoma;
 • būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.


Reikalavimai paramai nuomojantis būstą gauti

Teisę į socialinio būsto nuomą ar į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto;
 • nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.;
 • nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos turi neviršyti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių.


Pajamų dydis socialiniam būstui išsinuomoti

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie deklaravo gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jei jų deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių :

 • asmens be šeimos gyvenančio Vilniaus m., r., Kauno m., r., Klaipėdos m., r., Palangos m. ar Neringos sav., grynosios metinės pajamos 5 750 Eur ir turtas 11 625 Eur; gyvenančio kitoje sav. – metinės pajamos 5 000 Eur ir turtas 7 000 Eur;
 • dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus m., r., Kauno m., r., Klaipėdos m., r., Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos 11 375 Eur ir turtas 21 000 Eur, kitose sav. pajamos 10 000 Eur, turtas 14 000 Eur.
 • keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus m., r, Kauno m., r, Klaipėdos m., r., Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos neturi viršyti 13 000 Eur ir turtas 37 500 Eur, kitose savivaldybėse pajamos 11 500 Eur, turtas 28 000 Eur.

Pajamų dydis būsto nuomos kompensacijai gauti:

 • asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus m., r., Kauno m., r., Klaipėdos m., r., Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos 7 750 Eur, turtas 11 625 Eur; gyvenančio kitose sav. pajamos 6 375 ir turtas 7 000 Eur.;
 • dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus m., r, Kauno m., r, Klaipėdos m., r., Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos 15 250 Eur ir turtas 21 000 Eur, kitose sav. pajamos 13 250 Eur, turtas 14 000 Eur.
 • keturių ar daugiau asmenų šeimos gyvenančios Vilniaus m., r., Kauno m., r., Klaipėdos m., r., Palangos m., Neringos sav., vienam asmeniui metinės pajamos neturi viršyti 17 500 Eur ir turtas 37 500 Eur, kitose sav. pajamos 15 500 Eur, turtas 28 000 Eur.

Norintys gauti būsto nuomos kompensaciją savivaldybės teritorijoje turi būti išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, sudarydami pagal LR Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas būsto nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieniems metams. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota LR nekilnojamojo turto registre.

Pastaba. Įstatyme turto ir pajamų dydžiai yra susieti su valstybės remiamų pajamų dydžiu (VRP), kuris šiuo metu siekia 125 Eur. Keičiantis VRP, kinta ir turto bei pajamų sumos.


Neįgaliesiems – ne eilės tvarka

Dėl socialinio būsto nuomos reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri sudaro laukiančių socialinio būsto eilę.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti išnuomojamas ne eilės tvarka šiems asmenims:

 • netekusiems nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;
 • asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
 • šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių.

Nuomojant socialinį būstą šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, turi būti suteikta galimybė turėti atskirus kambarius neįgaliesiems.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje