Profesinė reabilitacija – galimybė grįžti į darbą ir gyvenimą

Negalios ABC
Nustatymai

Neįgaliu tapęs žmogus gali pasinaudoti valstybės teikiama parama ir pabandyti atkurti savo darbingumą bei įgyti pakitusias galimybes atitinkančių naujų kompetencijų ir grįžti į darbo rinką. Šįkart pateiksime informaciją apie tai, kam ir kada gali būti nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis ir kokios pagalbos gali tikėtis neįgaliu tapęs asmuo.

Kas yra profesinė reabilitacija ir kas nustato jos poreikį?

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT).


Kada nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis?

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, įgyti naują profesinę kvalifikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būk­lės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

 • asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;
 • asmenį, kuriam jau yra nustatytas darbingumo lygis, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti į NDNT siunčia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba, pri­ėmusi sprendimą siųsti asmenį į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, išduoda jam siuntimą į NDNT. Tokie siuntimai gali būti duoti asmenims:

 • kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;
 • kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 proc;
 • kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

NDNT, nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios išvados gavimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.

Profesinės reabilitacijos įstaigoje bus sudaryta individuali profesinės reabilitacijos programa ir išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.


Kada skiriama profesinės reabilitacijos išmoka?

Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama, jei:

 • asmuo draustas ligos socialiniu draudimu;
 • NDNT nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išdavė atitinkamą išvadą;
 • asmeniui išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas;
 • asmuo dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negauna darbo pajamų;
 • iki profesinės reabilitacijos programos pradžios asmuo turi ne trumpesnį kaip 3 mėn. per pas­kutinius 12 mėnesių arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Kokio dydžio išmoką galima gauti?

Išmokos dydis yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal asmens pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį.

Jeigu profesinės reabilitacijos išmokos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis už profesinės reabilitacijos prog­ramos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą, profesinės reabilitacijos išmoka skaičiuojama pagal pastarąjį dydį.

Profesinės reabilitacijos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 361,90 Eur (dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos prog­ramos pradžios, dydžio.


Kur kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos?

Turint NDNT išvadą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo reikia kreiptis į „Sodrą“.

 • „Sodra“ sprendimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo priims per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo.
 • Kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimo reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo reabilitacijos prog­ramos pabaigos dienos.

NDNT, „Sodros“, Užimtumo tarnybos inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje