Specialiųjų poreikių lygis senatvės pensijos sulaukusiems asmenims

Negalios ABC
Nustatymai

„Bičiulystėje“ jau rašėme, kad vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų nustatomas neįgalumo lygis, o asmenims nuo 18 metų iki pensinio amžiaus – darbingumo lygis. O kaip negalios faktas patvirtinamas pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms?

Pateikiame Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

Pensinio amžiaus asmenims, kaip ir kitiems neįgaliesiems, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo lygį, NDNT gali būti nustatyti:

1) specialieji poreikiai: slaugos, priežiūros (pagalbos) ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo;

2) specialiųjų poreikių lygis.

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, kartu nustatomas ir jų lygis.

 • Didelių specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, kuriems nustatytas I ar II lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • Vidutinių specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, kuriems nustatytas I lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Nedidelių specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, kuriems nustatytas II lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Asmeniui, kuriam iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukakus senatvės pensijos amžių buvo nustatytas darbingumo lygis, neterminuotai, nustatomas specialiųjų poreikių lygis (specialiųjų poreikių lygio termino pradžia yra senatvės pensijos amžiaus sukakties diena):

 • jei buvo nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • jei buvo nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmeniui, kuriam iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukakus senatvės pensijos amžių buvo nustatyti specialieji poreikiai, bet nenustatyti jų lygiai, gali būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:

 • didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • nedidelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.

Specialiųjų poreikių lygis pensinio amžiaus asmenims nustatomas pakartotinai:

 • pakartotinai nustačius specialiuosius poreikius;
 • jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio priimtas nepagrįstai.

Reikalingi dokumentai:

Asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, kreipdamasis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;
 • asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Nustačius specialiųjų poreikių lygį, išduodamas neįgaliojo pažymėjimas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje