Kokią finansinę paramą gali gauti negalią turintys studentai?

Mokomės kartu
Nustatymai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dalijasi Paramos studentams, turintiems negalią, rūšių ir sąlygų atmintine. Atmintinė skirta studentams bei paskutinių klasių mokiniams ir kitiems asmenims, planuojantiems stoti į šalies aukštąsias mokyklas.

Studentams su negalia teikiama šešių rūšių valstybės parama:

  • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (112,92 Eur kas mėnesį);
  • išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (147,2 Eur per semestrą);
  • tikslinės išmokos (184 Eur kas mėnesį);
  • socialinės stipendijos (299 Eur kas mėnesį);
  • atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo;
  • atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo.

Išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti, išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti ir tikslines išmokas gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir kurie po negalios nustatymo aukštojoje mokyk­loje studijuoja pirmą kartą. Reikia kreiptis į aukštąją mokyklą. Dėl tikslinių išmokų – į Valstybinį studijų fondą elektroniniu būdu per fondo informacinę sistemą (IS) „Parama“.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Kreiptis į Valstybinį studijų fondą elektroniniu būdu per IS „Parama“.

Atleidimą nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis. Jei paskola gauta nuo 2015-01-01 iki 2020-12-31, studentas atleidžiamas komisijos sprendimu, kai baigia, nutraukia studijas ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos. Jei paskola gauta nuo 2021-01-01, studentas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti. Kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Paskolų skyrių.

Atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo. Studijų kainą grąžinti privalo studentai, nutraukę valstybės finansuojamas studijas. Studentai, kuriems nustatytas neįgalumas, atleidžiami nuo prievolės grąžinti studijų „krepšelį“. Kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Stipendijų ir finansinės paramos skyrių.

ŠMSM ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje