Draugijai vadovaus ta pati pirmininkė

E. Kačinskienė Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke išrinkta dar vienai kadencijai.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Šiaulių r.

Regina Slabienė laiške „Bičiulystei papasakojo apie Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

Į Kužių seniūnijos salę sugužėjo aštuonių Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos padalinių deleguoti atstovai. Čia vyko ataskaitinė rinkiminė konferencija, kurioje dalyvavo 47 Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos nariai. Konferencijos pirmininke išrinkta Ona Baziulienė pasveikino visus susirinkusiuosius ir palinkėjo darbingos atmosferos. Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kačinskienė savo ataskaitą pradėjo pakviesdama visus dalyvius tylos minute pagerbti per ataskaitinį laikotarpį Anapilin iškeliavusius draugijos narius. Ji informavo, kad šiuo metu draugija vienija 403 narius, iš kurių 59 turi visišką negalią. Pirmininkė pabrėžė, kad draugijos uždavinys – teikti neįgaliesiems dienos užimtumo paslaugas. Tam ir skiriamas dėmesys rengiant projektus, organizuojant įvairių būrelių veiklą, dalyvaujant įvairiuose renginiuose ne tik Šiaulių rajone, bet ir visoje šalyje. 2016 metais Šiaulių rajono draugijos nariai dalyvavo „Vilties paukštėje“ Kretingoje ir Šiauliuose, renginyje Talačkoniuose (Pasvalio rajonas), šventėje „Tau, Vilniau“, taip pat surengė dvi parodas-muges Šiaulių rajono savivaldybės patalpose. Pirmininkė džiaugėsi darbščiomis ir kūrybingomis draugijos narėmis, kurios aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, kuriant fantastiško grožio rankdarbius.

Konferencijos dalyviai pirmininkės ataskaitą ir ataskaitinių metų darbą įvertino labai gerai. Aktyvia neįgaliųjų veikla džiaugėsi ir draugijai sėkmės linkėjo konferencijos svečiai: Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Kužių parapijos klebonas kunigas Tomas Reinys, Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos vadovė Elena Kančiauskaitė, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė.

Konferencijoje dar vienai ket­verių metų kadencijai Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke vienbalsiai išrinkta E. Kačinskienė, jos pavaduotojomis – Onutė Niekienė, Palmira Parnarauskienė ir Nijolė Stonkienė, aktyviu ir vieningu balsavimu patvirtinta revizijos ir viešųjų pirkimų komisijų sudėtis.

Konferencija baigėsi naujai išrinktų pavaduotojų, tarybos narių ir aktyviausiai dirbančių draugijos narių pristatymu. Jiems draugijos pirmininkė E. Kačinskienė padėkojo už darbą ir visiems kartu palinkėjo susiklausymo ir sėkmės.

Konferencijos dalyviams melodingus romansus skyrė Kužių moterų ansamblis, vadovaujamas kultūros darbuotojos Kristinos Lučinskaitės.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas