Neįgalieji paminėjo Vasario 16-ąją

Draugijos nariai dainavo dainas apie Lietuvą.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Jurbarkas:

Janina Pranaitienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi prasmingo renginio įspūdžiais.

Jau vasario 15 dienos rytą Jurbarko neįgalieji rinkosi į draugijos patalpas, kurios buvo gražiai išpuoštos tautine atributika. Kiekvienam atvykusiam buvo prisegta po tautinę juostelę. Taip mes buvom dar labiau suvienyti.

Pirmiausia draugijos ansamblio „Draugystė“ moterys sugiedojo kone giesme tapusią dainą „Lietuva brangi“. Joms pritarė visi sustoję.

Draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė pasveikino visus susirinkusiuosius su švente ir papasakojo apie jos reikšmę, paminėjo faktus, kurie turėjo įtakos, kad Lietuva taptų laisva.

Ansamblio moterys vėl dainavo apie Lietuvą, jos didvyrius. Dauguma dainų sukurtos pagal Justino Marcinkevičiaus eiles. Neįgalių literatų Aušros Brazaitytės, Stasio Arbačiausko, Jono Girdzijausko ir šių eilučių autorės eilėse buvo minima Vasario 16-osios reikšmė, Lietuvos gamtos grožis. Vėliau ir prie arbatos puodelio vis dar buvo dalijamasi prisiminimais ir mintimis.

V. Pieniutienė visiems susirinkusiesiems priminė artimiausius draugijos planus ir kvietė aktyviai dalyvauti įvairiuose būreliuose.

Maloniai bendraujant, besišnekučiuojant laikas prabėgo greitai, net nesinorėjo skirstytis į namus.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas