Per metus nuveikta daug darbų

Į susirinkimą atėjo daug draugijos veikla besidominčių narių.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Kaišiadorys: 

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė rašo apie praėjusių metų darbus, kurie pristatyti ataskaitiniame susirinkime.

Neįgaliųjų draugijos pirmininke buvau išrinkta pernai gruodžio mėnesį. Man šie metai prabėgo labai greitai, teko susipažinti su visiškai naujais darbais, nauja veikla. Gruodžio 1 dieną draugijoje buvo 509 nariai. Per praėjusius metus į draugiją priimti 22 nariai.

Daug darbų padarėme 2016 metais. Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros dėka buvo sutaisytas stogas. Dabar stengiamės savo sutaupytomis lėšomis pagerinti aplinką – iš naujo išbetonavome grindis, įdėjome naują langą, planuojame pakeisti duris platesnėmis, kad mūsų draugijos nariai galėtų patekti į vidų su vežimėliais. Ateityje žadame įkurti dar vieną darbo terapijos klubo būrelį.

Draugija neįgaliesiems teikia nuolatinio ir vienkartinio pobūdžio socialines paslaugas. Kiekvienais metais vidutiniškai 30–40 neįgaliųjų pavežami į aukštesnio lygio gydymo, reabilitacijos įstaigas Kaune, Vilniuje. Draugija nuo 2009 m. kasmet vidutiniškai 12–14 neįgaliųjų 3 kartus per savaitę veža į hemodializės procedūras. Per metus suteikiama vidutiniškai 1560 pavėžėjimo į hemodializę paslaugų ir nuvažiuojama 40248 kilometrus.

Neįgaliesiems teikiama ir asmeninio asistento paslauga. Asistentas pagal galimybes padeda nuvykti į gydymo, valstybines įstaigas, padeda susitvarkyti reikiamus dokumentus, lanko didelę negalią turinčius draugijos narius namuose, ligoninėje. 2016 metais buvo lankomi 24 didelių specialiųjų poreikių turintys nariai. Po rudens šventės ir daržovių parodos jiems buvo nuvežta žemdirbystės būrelio narių išaugintų daržovių, vaisių.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2016-aisiais, 46 mūsų draugijos nariams buvo suorganizuota poilsinė kelionė į reabilitacijos centrą Šventojoje.

Draugijos darbo terapijos klube veikia trys būreliai – žemdirbystės, rankdarbių bei fotografų ir literatų. Turime meno saviveiklos būrelį. Šiose veiklose nuolatines paslaugas gauna apie 150 draugijos narių.

Rankdarbių būrelio „Bitutė“ (vadovė Dalia Sinkevičienė) narės mokosi siuvinėti, megzti, nerti, gaminti įvairius papuošalus, dovanėles. Kiekvienais metais organizuojamos pagamintų rankdarbių parodėlės savivaldybės salėje, moterys dalyvauja rudens ir pavasario mugėse mieste, respublikinėse parodose „Tau Vilniau“.

Fotografų ir literatų mėgėjų būrelyje „Bendraminčių svetainė“ mūsų draugijos nariai mokomi skaitmeninės fotografijos pagrindų, įamžina savo veiklą nuot­raukose, ruošia fotografijų albumą apie rajono ir Lietuvos istorines vietas, dalyvauja ekskursijose.

Draugijos tarybos narė Regina Linkevičienė tvarko viešųjų pirkimų apskaitą ir vadovauja žemdirbystės būreliui. Jame darbuojasi 101 draugijos narys. Žemdirbystės būrelio nariai mokosi ekologinių daržovių auginimo būdų. 314 draugijos narių buvo aprūpinti sėklomis.

Parašėme projektinę Neigaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą paraišką. Planuojame, kad 2017 metais 26 draugijos nariai galės vieną dieną per savaitę nemokamai pasinaudoti baseinu su kineziterapeutės paslaugomis. Dar žadame vasario 1 d. pateikti savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai sveikatinimo projekto paraišką ir gauti lėšų mankštoms pagal Dž. Pilateso metodą.

2016-aisiais draugijai buvo skirtas naujas Ford transit custom automobilis. Tai labai patogi, gerai šildoma mašina. Žmonės, grįžtantys išvargę po hemodializės procedūrų, ja labai patenkinti. Tik gaila, kad kasko draudimas kainuoja 565 eurus. Draudimui skiriamos projekto lėšos – 64 eurai per metus. Turėsime pasispausti, kad įstengtume susimokėti ir galėtume saugiai važinėti.

Susirinkime kalbėjusios Genovaitė Naudžiūnienė, R. Linkevičienė ir D. Sinkevičienė kvietė draugijos narius burtis į būrelių veiklas, dainuoti, keliauti, bendrauti – tuomet ir gyvenimas bus daug prasmingesnis. Renginio dalyvius pasveikino ir rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė, Aklųjų draugijos pirmininkė Aušra Gresienė.

Po svečių sveikinimų Neįgaliųjų draugijos taryba, susirinkusieji draugijos nariai ir mūsų svečiai gražaus jubiliejaus proga sugiedojome Ilgiausių metų daug metų dirbusiai pirmininkei Elenai Varkalienei.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas