Popietė „Gera pabūti drauge“

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos aktyviausi nariai planuoja daug veiklų.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Vilkaviškis: 

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos tarybos narė Birutė Jotautienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi mintimis apie neseniai savo veiklą pradėjusios organizacijos darbus.

Vos praėjusiais metais susikūrusios Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos nariai buvo susirinkę į kalėdinę ir senųjų metų palydėjimo popietę. Pirmininkė Valė Masiliūnienė pasveikino visus susirinkusiuosius, padėkojo už nuveiktus darbus, gruodžio mėnesį gimusiems nariams įteikė dovanėles. Patys silpniausieji buvo aplankyti namuose.

Popietės vedėja Regina Matulienė paskaitė savo sukurtų eilių, pakvietė padainuoti ansamblį. Popietė buvo maloni, su pramogomis, žaidimais, dovanomis. Kiek­vienas gavome kalėdinių dovanėlių, kurias atsiuntė Kalėdų senis iš Laplandijos.

Sulaukėme ir džiugios žinios iš savivaldybės – draugijai skirtas finansavimas 2017 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektui vykdyti. Taip pat nuo 2017 m. pradžios organizacija gaus produktų iš „Maisto banko“.

V. Masiliūnienė draugijos nariams ruošia nemažai užimtumo veiklų, išvykų. Planuojant veiklas atsižvelgiama į narių poreikius, pasiūlymus. Pirmininkė tikisi pratęsti ankstesniais darbo metais kilusius sumanymus, planus. Jos dėka buvo organizuojami dideli renginiai ne tik rajono, bet ir viso regiono mastu. Užmegzti glaudūs ryšiai su įvairiomis bendruomenėmis, kitomis neįgaliųjų NVO.

Draugijoje jau trečias mėnuo veikia moterų vokalinis ansamblis. Turime literatų būrelį, kurio nariai kas kartą nudžiugina savo užrašytomis mintimis. Literatams ir ansambliui vadovauja nenuilstanti R. Matulienė.

Mes, tarybos narės, stengiamės savo darbais padėti pirmininkei. Prisidedame pasiūlymais, savanorišku darbu. Turime gerų pagalbininkų. Revizorius Juozas Kasparaitis paveža neįgaliuosius į gydymo įstaigas, susirinkimus, užimtumo būrelius. Nuoširdžiai dirba Gražiškiuose ir Gižuose įkurtų padalinių vadovai. Gražiškių padalinio vadovė Onutė Liukinevičienė organizuoja susirinkimus, į kuriuos kviečia ne tik aktyvius narius, bet ir seniūnijos darbuotojus, seniūnę, draugijos pirmininkę.

Ruošiamės dirbti ir burti žmones, kurti savipagalbos grupes padaliniuose, įtraukti į bendrą darbą seniūnus siekiant padėti tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų visų pagalbos.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas