Neįgaliųjų draugijoje skamba poezijos posmai

Susirinkusios draugijos narės skaitė kraštiečio poeto S. Jonausko eiles.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

Skuodo r.:

Danutė Lekniuvienė „Bičiulystės“ skaitytojams pasakojo apie poezijos skaitymus Skuodo rajono neįgaliųjų draugijoje.

Stojus niūrioms, vienodoms dienoms, Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Raminta Zabitienė pasiūlė draugijos veiklą paįvairinti poezijos skaitymais. Draugijos tarybai pritarus, pirmieji poezijos skaitymai buvo skirti kraštiečio poeto Stasio Jonausko kūrybai. Renginį-popietę vedė ir apibendrinti poeto kūrybą padėjo draugijos narės Emilija Jablonskienė, Janina Jucienė, Zita Bučienė, šių eilučių autorė skaitė kūrinius, aiškino, kokias mintis jie skaitytojui sukelia. Popietės dalyviai gėrėjosi poeto talentu, džiaugėsi turį žinomą poetą savoje žemėje.

Į kitą poezijai skirtą renginį Neįgaliųjų draugijos taryba eilių paskaityti pakvietė Juozą Jankauską, Antaną Jankauską, Janiną Jucienę ir straipsnio autorę – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narius. Jų kūrybos paklausyti susirinko nemažas būrelis poezijos gerbėjų. Įdėmiai klausėsi ir garbūs svečiai – poetas S. Jonauskas ir buvęs rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorius, parašęs ne vieną knygą, Juozas Vyšniauskas.

Susirinkusieji klausėsi eilių ir apie savąjį miestą, ir apie vietoves, iš kurių kilę ar gyvena poetai. Kūryboje atsispindėjo šventinės nuotaikos, tarmiškai buvo apdainuojamas gamtos grožis, įvykiai, vykstantys kasdien ir šalia, gyvenimo džiaugsmas, rūpesčiai, žmogaus ieškojimai ir sprendimai. Kūrėjai Antanas, Juozas, Janina ir šių eilučių autorė – ne naujokai kūrybos baruose. Jų eilių yra klausęsi miesto, gretimų kaimų ir miestelių bei rajonų gyventojai, kūriniai publikuoti ne viename leidinyje, J. Jankausko kūrybos publikacijos buvo patekusios ir į Latvijos spaudą.

Broliai dvyniai Antanas ir Juozas – ne tik poetai, bet ir mėgėjai pasidarbuoti kaltu, kirvuku, jų stogastulpiai, kryžiai puikuojasi ne vienoje gyvenvietėje, abu broliai valdo pieštuką, dalyvauja karikatūrų, grafikos parodose. Apskritai visos ketveriukės kūryba perpinta gilesnėmis prasmėmis.

Netruko prabėgti beveik pora susitikimo valandų. Panašu, kad renginiu liko patenkinti visi: ir klausytojai, ir besistengusieji, kad susirinkusiųjų laikas nebūtų praleistas veltui. O poezijos skaitymai Skuodo r. neįgaliųjų draugijoje nesibaigė, jie bus tęsiami.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas