Marijampolė. Lenkijoje lydėjo sėkmė

Iš „Vasaros sporto šventės“ – su medaliais ir taurėmis.

Bendruomenės balsas
Nustatymai

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Juozas Abramavičius pasidalijo įspūdžiais iš Lenkijoje, Punsko valsčiuje, surengtos neįgaliųjų sporto šventės.

Punsko neįgaliųjų drau­gijos „Viltelė“ pirmininkė Vida Jolanta Stankevičienė ir Marijampolės neįgaliųjų sporto klubo „Šešupėlė“ pirmininkas Juozas Abramavičius organizavo „Vasaros sporto šventę 2019“. Joje dalyvavo ir Kauno sporto klubas „Santaka“. Sportininkai varžėsi individualiose (šaškių, žiedų mėtymo, smiginio, lauko teniso, kamuoliuko mėtymo) ir komandinėse (bočios žaidimo) rungtyse.

Prie šaškių lentų geriausiai sekėsi Dainai Kemeraitienei („Santaka“) ir Valerijui Klimui („Šešupėlė“). „Šešupėlės“ klubo nariai pripažinti taikliausiais: Regina Sadauskaitė laurus nuskynė strėlyčių ir lauko teniso kamuoliuko mėtymo, Loreta Vasiliauskienė – žiedų mėtymo, Vytautas Abramavičius – smiginio, o Giedrius Žilionis – lauko teniso kamuoliuko ir žiedų mėtymo rungtyse.

Sėkmė marijampoliečių neapleido ir komandiniame bočios žaidime – „Šešupėlės“ klubas (žaidėjai Juozas Klimašauskas, Vladas Tamulevičius, Loreta Vasiliauskienė) užėmė I vietą. II vietą laimėjo Kauno „Santaka“, III – Punsko „Viltelė“.

Sportininkai buvo apdovanoti Marijampolės savivaldybės taurėmis ir medaliais, „Viltelės“ klubas pasirūpino prizais ir saldžiomis dovanėlėmis, o už ilgametį bendravimą „Šešupėlės“ klubui įteikė padėkos raštą.

Koncer­tavo Seinų mies­to savivaldybės Kultūros centro dainininkai ir muzikantai, va­dovaujami Genutės Pakuckienės, su sportininkais bei jų vadovais bendravo Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Anatolijus Čupkovas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas