Baltas sniegas, pilka mėnesiena...
Džiaugias Žemė, nemiega ir švenčia –
Gimė Kristus šią naktį ant

...

Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos narės, reaguodamos į pandemijos ir karantino keliamus

...

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narys Vladislovas Kirkickas su „Bičiulystės“

...

* * *

* * *