Rita MOCKELIŪNIENĖ, Šakių r.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

***

Ant akmenų pievelės
Leidžiasi plaštakės.
Saulėteky susmilko
Kėnio šakos.
Einu iš šulinio to atsigerti,
Kur žodžių laužas
Tyliai braška.
Kur girgždantys varteliai
Žvalgos
Akim senolės užu sodo.
Laukimo kur diktantą rašo
Geltonašakis gluosnis
Vėjo šuorais.
Kur užvertom langinėm
Kiaurai mato
Išėjusius be kelio atgalios.
Kur šviesžaliai šešėliai plauko
Alėjoje
Ant jovaro lajos dailios.
Ir tūkstančius čia kartų
Grįžti verta,
Po tėviškės dangaus
Žvaigždėtais rėčiais.
Einu iš šulinio to atsigerti.
Ten žodžių laužas
Kibirkštėlėm šviečia.

 

***

Augta, žydėta,
Rinkta.
Melsta, tikėtasi, viltasi.
Trokšta, svajota,
Tesėta.
Šildyta, šviesta, žibėta.
Degta, liepsnota,
Kurta.
Nešta, dalinta, aukota.
Lydėta, sutikta,
Laukta.
Guosta, myluota, supta.
Džiaugtas, klausyta,
Glostyta.
Vesta, kartota, žadinta.

Vaikšto po žemę
Širdys.
Žodžių tavųjų pilnos.
Vaikšto, šviesoj
Panirę,
Moterys vaikšto, vyrai.
Vedas už rankų
Kūdikius.
Saules iš užančio traukia.
Šviečia vidužiemio
Toliuos
Kelias gimtinėn.
Namolio.

 

***

Pasikartoju pradžią.
Per samanas
Ant aižėjančio liepto,
Per motinos pasėtus
Raktelius galusody,
Per svirno velkę
Aprūdijusią,
Per lūpas,
Poterin įnikusias,
Per vieškelį, pragurusį
Dukėtam vingy,
Per arimus,
Iš vasaros išėjusius...
Abišalėje – duonos raugo
Kvapas.
Saldžiarūgštis.
Lengvumas vakaro.
It skiedros.

 

***

Laiką
Lyg duoną suraikęs,
Akimirkų trupinius
Surankioji,
Į atminties delną
Suberi –
Gerumo paukščiai
Pasisotins,
Džiaugsmo skrydžiui
Pakils.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas