Danutė ŠERŽENTIENĖ, Telšiai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Žodžiai Tėvynei

Iš Tavo gelmių – Tavo jėgos,
Iš Tavo gražumo – mūs dainos,
Iš Tavo širdies – mūsų svajos,
O Motin, o Tėvyne.

Vaikus savo Tau mes auginam
Ir Tau svajones savo skiriam,
Ir džiaugsmo, ir skausmo vainiką
Po kojų, Tėvyne Tau dedam.

Tu jūros sūri ašarėlė,
Tu rūtos šakelė žalioji,
Tu amžiais gyvuoki, nevyski,
Gimtine, Tėvyne brangioji.

O Dieve Aukštybių,
Mes tikim, kad išgirstos maldos
Ir motinų raudos
Dėl žuvusių savo vaikų.

Mes tikim, kad širdgėlos skausmas,
Tarytum auka ant aukuro švento,
Kad pančiai vergijos
Tėvyne brangioji, Tavęsniekada nebelies.


Danutė ŠERŽENTIENĖ
Telšiai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas