Pranas PLIUŠKA. Rinkimų rezultatai kitaip

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Humoreska

Tėvas prieš sūnų, dukra prieš tikrą motiną, sesuo prieš brolį, močiutė prieš anūką, vyras prieš žmoną, žentas prieš uošvę, kaimynas prieš kaimyną, specia­listas prieš bendradarbį, mokytojas prieš mokslininką, medžiotojas prieš žveją, davatka prieš tokią pat davatką, tik kiek kitokiomis smegenimis, tinginiai prieš darbštuolius, brunetai prieš blondines, pliki prieš šatenes, altruistai prieš feministes, pagrandukai prieš pažadukus, bambukai prieš dundukus – taip vyksta įprastinė kasdienė kova artėjant eiliniams rinkimams. Žmonės pykstasi, karščiuojasi ir karščiuoja, nemiega ir viduriuoja, laido žaibus iš burnų, rodo vieni kitiems liežuvius, nepadorias pirštų kombinacijas, spjaudosi išrūgomis, usnimis ir necenzūruotais žodžiais, mojuoja kumščiais, kamščiais ir kočėlais. Žmonos, atseit krikščionės-liberalės, nebeverda vyrams, beveik socialkonservatoriams, pietų, tie išgeria daugiau bačkų alaus. Pardavėjos įtariai iš visų šešių pusių apžiūrinėja pirkėjus, vairuotojai – keleivius, gydytojai – pacien­tus, kirpėjos – klien­tus: ar tik nebus jie iš priešingos stovyklos ir jei taip, tai kaip čia atkeršijus?! O štai ir kandidatų debatai per televiziją. Visi be išimties atsitempia po kelias vonias dumblo, keliolika kibirų nuo pernykščių Velykų likusių kvapniųjų kiaušinių ir pradeda vieni kitus drabstyti tokiais purvais, kad net pačiame Vatikane švęstu vandeniu jokioje „burbulinėje vonioje“ ar cirkuliariniame duše su metaline plaušine nenusiprausi nors ir „feiriu“ trintum. Po debatų rinkėjai, net ir tie, kurie niekada nėjo į rinkimus ir nesiruošia eiti, poromis, mažesnėmis ar didesnėmis grupelėmis ar viešai interneto platybėse detaliai ir energingai aptarinėja ką išgirdo bei pamatė. Štai vienas plačiai išsižiojęs rinkėjas prisiekinėja savo jau prieš pusšimtį metų mirusios močiutės sveikata, kad tik pretendentas A išgelbės šalį, padarys ją klestinčią ir net žiemą žydinčią. Jį pertraukia dar stipriau išsižiojęs kitas rinkėjas, kurio teigimu, jei kandidatas A bus išrinktas, tai viskas žlugs ir jau kitą dieną po inauguracijos nustos žydėti sodai, nebečiulbės paukščiai, nepatekės saulė, nebešvies nei mėnulis, nei žvaigždės ir kraštą užvaldys visiškas blogis, jau nekalbant apie tai, kad dvigubai pabrangs maistas, o pensijos bus nurėžtos per pusę! Jo tvirtu nepajudinamu įsitikinimu tik kandidatui B laimėjus rinkimus užplūs visiška palaima ir nesibaigiantis euforijos jausmas visiems visiems ir dar keliems.

Ir štai pagaliau rinkimai baigėsi! Galime paskelbti dar ne galutinius jų rezultatus:

 • dėl to, kad nesutarė už ką balsuoti, išsiskyrė triskart daugiau šeimų nei gegutė iškukavo ilgaamžiui senukui Anup­rui metų;
 • geriausių draugų neteko 110001 pilietis ir lygiai tiek pat jų įsigijo po priešą;
 • 115000 normalių žmonių prisiekė niekada daugiau nebebendrauti su tais, kurie, jų manymu, balsą atidavė ne už tą, kurį reikėjo;
 • savo gyvenamąją vietą dėl kaimynų politinių pažiūrų pakeitė 510 šeimų;
 • sulaužyta 1313 kaulų ir trys nei tai kaulai, nei tai ne;
 • tautiečiai įsigijo dvigubai daugiau nei įprasta medžioklinių šautuvų, peilių, dujų balionėlių, beisbolo lazdų ir kitos puolamosios ir gynybinės amunicijos;
 • 75% gyventojų pakilo kraujospūdis, o 3% piliečių kraujospūdžio visai neliko;
 • rinkimų rezultatų paskelbimo naktį pro langus buvo sėk­mingai (kažkam pataikė) išmesti 115 ir nesėkmingai (niekam nepataikė) 325 spalvoti televizoriai bei pusantros tonos radijo imtuvų;
 • valstiečių vištos dvi savaites nedėjo nei baltų, nei rudų, nei žalių kiaušinių, o karvės niekam nedavė pieno;
 • 1 žmogus nutarė ateityje balotiruotis į kokius nors valdžios organus;
 • ... (įsirašykite patys, kas gero nutiko jums ar jūsų artimiesiems per rinkimų karštligę).

Tikimės, kad kiti rinkimai netruks ateiti ir bus dar sėkmingesni už šiuos.

Pranas PLIUŠKA, Molėtai

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt