Aldona MAKSVYTIENĖ, Vilkaviškis

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos                                  

Ištirpdyki gruodą...

Šiandien šerkšnas vis lijo ir lijo...
Drėko šąlančio beržo delnai.
Gaila buvo tylaus praradimo –
Vėjas išrengė medį nuogai...

Taip gyvenimo vėtros išrengia,
Jei bejėgis ir silpnas esi.
Daužos lietūs į tuščią palangę,
Šokinėja lašeliai basi...

Tas likimas visų juk vienodas –
Blaškos nerimas medžio širdy...
Liksi vienišas, išrengtas, rodos,
Bet pavasariai grįš... Supranti?

Ir į kiemą skubės tavo šventė:
Medžiai puošis, o gėlės kvatos...
Ims lizde grįžęs gandras kalenti –
Ir be džiaugsmo – dienos nė vienos...

Kartais būna likimas kampuotas.
Patikėk – jį nugludint gali.
Ištirpdyki sukaustytą gruodą
Savo meilės karštam spinduly...

 

Šypseną išbersiu

Saulės žiežirbas
Iš ežero bangų išrinksiu. –
Šypsenos jų šoks
Ant ištiestų delnų...
O širdis spurdės
Ritmingais tvinksniais,
Nes plakimą jos
Tik tau nešu...

Kad nebenutiltų
Per ilgai keliaujant
Mintyse sukurtais
Ilgesio laivais
Ir kad neužgestų
Ji likimo saujoj
Vienatve užlietais
Vakarais tyliais...

Kai alsuos į veidą
Žaros pasiklydę,
Ilgesiu apgaubus
Meilė viltį neš...
Su žuvėdros klyksniais
Grįšim į jaunystę –
Į žvaigždėtą pievą
Mes... ir lyg ne mes...

Dėl tavęs išbersiu
Šypseną į tylą,
Kai mėnulio šviesą
Lūpos palytės...
...Boružė nuo delno
Paprašyta kyla
Į svajonių naktį,
Teikdama vilties...

 

Padovanok...

Padovanok
Baltos žiemos
Žydėjimą –
Bekvapį,
Be ryškių spalvų...
Padovanoki
Kuklų žiedą –
Jis šildys sielą
Trapumu.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt