Nijolė ŠILINYTĖ, Anykščiai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Kietis

Ramus ir draugiškas žolynų gyvenimas buvo sudrumstas naujo kaimyno.

Kietis išdygo pasalūniškai, ankstų rytą dar visiems tebemiegant.

Jau pats jo dygimas buvo keistas, nepriimtinas čia gyvenantiems augalams. Kietis dygo labai neramiai, staigiai, grubiai, stumdydamas aplinkinius ir drumsdamas jų rytmetinius sapnus. O ir išdygęs elgėsi labai jau nedraugiškai: visai nesiskaitydamas su aplinkiniais, pats išaugo didesnis ir aukštesnis. Į kaimynus žiūrėjo iš aukšto, taip šaltai, niekinamai, kad žolynai net tarpusavyje ėmė kalbėtis pakuždomis. Kiekvie­nas garsesnis žodis ar laisvesnis judesys buvo palydimas atšiauraus, pašaipos kupino didžiojo kaimyno žvilgsnio. Nežinia, kiek būtų tęsusis šita jų nebyli nesantaika, jei virš kitų galvų iškilęs kietis nebūtų laiku pastebėtas ir išrautas.


Vijoklis

Tvoros mietą apsivijęs
Gyrėsi vijoklis, gyrės.
Aš aukštesnis už visus:
Morkas, žirnius ir krapus.
Dar truputį palypėsiu
Ir per tvorą pažiūrėsiu.
Palypėjo dar aukščiau.
Jam sušukus: „Ką matau!“
Triokšt tik mietas – kaip nebuvo.
Ir vijoklis žemėn griuvo.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt