Gražina ČEKAVIČIENĖ. Močiutės greitieji kreditai

Kūrybos laboratorija
Nustatymai

Komedija

Pensininkės kambarys. Ant stalo didelis kalendorius apvedžiota data. Sena moteris vaikšto po kambarį, pasiėmusi vaistų čekius, skaičiuoja

Močiutė: Ak, tie vyrai. Ir kaip jiems ne gėda. Kalba, aiškina, kad vaistai atpigo. Neatpigo, o pabrango devyniais centais. Galėtų ir dykai duoti, bet... lauk šuneli, kol pastips kumelė, o gal tie devyni centai priskaičiuoti už elektrą, sunaudotą elektriniam receptui? Na, bala jų nematė, pažiūrėsiu, kiek pensijos primetė.

Pasigirsta beldimas į duris, močiutė pakraipo galvą ir priėjusi prie durų rikteli: „Kas?“

Pasigirsta atsakymas: Laiškininkė.

Močiutė: Slaptažodis.

Balsas: Koks slaptažodis?

Močiutė: Tepk slides arba skambinu 112 (pasiklauso). Nubėgo. Kas dar?

Pasigirsta telefono skambutis: Allo, čia Močiutė?

Močiutė: Močiutė klauso.

Balsas: Įvyko avarija, jūsų sūnus partrenkė žmogų. Siūlau susitarti.

Močiutė: Kad aš neturiu sūnaus.

Balsas: Atsiprašau, skubėdamas supainiojau, avariją padarė ne sūnus, o jūsų vyras.

Močiutė: Negirdėjau, kad buvę taksistai po mirties turi dirbti ir daryti avarijas.

Balsas: Nežinojau, kad jis mirė.

Močiutė: Pavėlavai, reikia tikslinti informaciją. Dink arba skambinu 112 (pasiklauso). Nubėgo.

Pasigirsta vėl beldimas.

Močiutė: Kas?

Balsas: Laiškininkė.

Močiutė: Slaptažodis.

Balsas: Sviestas pabrango.

Močiutė: Teisingai (atidaro duris).

Įeina laiškininkė.

Laiškininkė: Sveika, močiute. Ne, arbatėlės negersiu, labai skubu. Pasirašykit štai čia.

Močiutė: Tai kiek, dukrele, paaugo mano pensija?

Laiškininkė: Na, ne tiek, kiek sviestas, o sakysim, kaip pasukos (juokiasi).

Močiutė: Vis į namus. Jeigu ne greitieji kreditai... Čia tau, šokoladui (pastumia eurą).

Laiškininkė: Ačiū, močiute, ir iki pasimatymo (išeina).

Močiutė skaičiuoja pinigus, dalija juos į tris dalis, kažką burba. Pasigirsta beldimas.

Močiutė: Kas?

Balsas: Čia aš, mama.

Močiutė: Pirmas kreditas – duktė (atidaro duris).

Duktė: Labas, mama (pakšteli į skruostą). O, stalas paruoštas arbatai, gal turi kavos? Ne? Ar pensiją gavai? Puiku (trina rankas).

Močiutė: Kreditas reikalingas? Makiažui, kvepalams ar manikiūrui?

Duktė: Depiliacijai.

Močiutė: Kiek?

Duktė: Nors 50. O gal pridėjo, tai 100.

Močiutė: 55, tiek gali gauti (paduoda pinigus, duktė išbėga sakydama, kad baigiasi pietų pertrauka).

Vėl pasigirsta beldimas.

Močiutė: Kas?

Balsas: Čia aš – Vincas.

Močiutė: Antras kreditas – anūkas (atidaro duris, įeina Vincas).

Vincas: Sveika, mano gelbėtoja, močiute (bučiuoja jai rankas, įteikia gėlę).

Močiutė: Kiek?

Vincas: Kaip visad, plius kiek primetė.

Močiutė: 55 (paduoda pinigus). Bėk, jau, bėk. Kol anūkai nesėdi ant sprando, džiaukis gyvenimu.

Anūkas pabučiuoja močiutę ir išbėga.

Močiutė: Tikras senelis jaunystėje. Tai šelmis, man ir ranką pabučiavo, ir gėlytę įteikė, aišku, neatsigina panelių, o šampanas ar studento kišenei? O ir panelės dabar: geria lyg ištroškę kupranugariai.

Pasigirsta beldimas.

Močiutė: Kas?

Balsas: Žintas, uošve, žintas.

Močiutė: Užeik.

Žentas baukščiai įeina, dairosi, ženklais klausia, ar buvo artimieji. Močiutei patvirtinus, kad buvo, su palengvėjimu atsidūsta.

Žentas: Ar man liko? Nors to pridėjimo.

Močiutė iškilmingai įteikia jam penkis eurus.

Močiutė: Kas liko – dėl Miko.

Žentas nepatenkintas griebia banknotą ir nepadėkojęs išbėga.

Močiutė: Ne vyras, o mazgotė, amžinai kišenės kiauros. Nei savigarbos, nei proto, kur matei, kad uošvienę melžtų. Štai ir gyvenk oriai. Ne oriai, o oru. O kas močiutei suteiks beprocentinį artimo kreditą?

Pasigirsta muzika, į sceną išeina duktė, anūkas, žentas, laiškininkė, visi deklamuoja:

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,
nesidžiaugia neteisybe,
su džiaugsmu pritaria tiesai.
Ji visa pakelia, visa tiki,
viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia.

Visi bučiuoja močiutę ir apsikabinę nusilenkia žiūrovams.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt