Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis ir asociacijos „Investors Forum“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė mano, kad socialinės įmonės nėra geriausia vieta neįgaliesiems dirbti.

Gegužę Seimą turėtų pasiekti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų neįgaliųjų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų paketas. Numatomų permainų centre – pastangos sukurti kuo palankesnes sąlygas neįgaliesiems įsidarbinti atvirojoje darbo rinkoje. Socialinės įmonės ateityje turėtų nustoti veikusios, o neįgaliųjų įdarbinimui skirta valstybės parama galėtų pasinaudoti bet kuri kita atviroje rinkoje veikianti įmonė. Ar šiems pokyčiams pasirengę darbdaviai, patys neįgalieji? 

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Vilniaus miesto savivaldybėje surengto Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžio dalyviai pasigedo didesnio bendradarbiavimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybėje gyvena apie 29 tūkst. neįgaliųjų. Nors yra sukurta nebloga paslaugų infrastruktūra, gana platus teikiamų paslaugų spektras, neįgaliųjų organizacijos sako nežinančios, ką daro savivaldybė. Ji nesikviečia išklausyti neįgaliųjų, o pastaruoju metu socialinių problemų sprendimas veikiau panašus į gaisrų gesinimą, nei į nuoseklią paslaugų plėtrą. 

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Scena iš Lavėnų socialinės globos namų publicistinės kompozicijos ,,Kelias“ (rež. Sigitas Paliulis).

Į Jurdaičių socialinės globos namus devintą kartą rinkosi neįgaliųjų teatrų aktoriai ir režisieriai iš įvairių Lietuvos vietų. Dvi dienas vykusioje šventėje žiūrovams prisistatė devyni teatrai.

Palikite komentarą (0 Komentarai)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijoje pristatyta neįgaliųjų integracijos į darbo rinką koncepcija.

Kaip pasiekti, kad kuo daugiau neįgaliųjų dirbtų, kad darbo rinkoje jie jaustųsi lygiaverčiai su kitais? Nors neįgaliųjų įdarbinimui kasmet skiriama daugiau nei 30 mln. eurų, dirba vos ket­virtadalis darbingo amžiaus negalią turinčių asmenų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo atsisakyti privilegijų socia­linėms įmonėms, o neįgaliuosius remti atsižvelgiant į individualias jų galimybes įsidarbinti.

Palikite komentarą (2 Komentarai)
Palikite komentarą (0 Komentarai)

Neįgaliųjų reikalų tarybai vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Neįgaliųjų reikalų taryboje, kuriai vadovauja socialinės apsaugos ir darbo minist­ras Linas Kukuraitis, aptarti šių metų planai ir pernai nuveikti darbai. Klausimų, kuriuos tenka spręsti tarybai, išties daug: įtraukiojo ugdymo bėdos, integracija į darbo rinką, profesinės rea­bilitacijos sistemos tobulinimas, aplinkos prieinamumas ir kt. Kovo pradžioje surengtame posėdyje nuveiktus darbus pristatė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).

Palikite komentarą (0 Komentarai)