Norėdami gero, padarė meškos paslaugą

Skuodo rajono savivaldybei didelis iššūkis – pasirūpinti senyvais ir neįgaliais gyventojais.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Nuo sausio 1 dienos padidinus pensijas, atsitiko taip, kad dalis negalią turinčių žmonių neteko teisės į kai kurias lengvatas, nes jų gaunamos pajamos viršijo paramai gauti nustatytus dydžius. Vienas iš jų – Skuodo rajone, Mosėdžio miestelyje, gyvenantis nuolatinis laikraščio skaitytojas Antanas Padaginskis. Jis pateko į absurdišką situaciją – pakėlus pensiją mokestis už paslaugas į namus išaugo tiek, kad jo pajamos ne padidėjo, o sumenko. 

Pensiją padidino – pajamos sumažėjo 

A. Padaginskis pasakoja, kad neįgaliu tapo po insulto – paralyžiuota kairė kūno pusė, sunku vaikščioti, apsitarnauti. Vyriškiui nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, priežiūros (pagalbos) poreikis. Jam skirta socialinė darbuotoja į namus. Ji ateina dviem valandom kasdien, padeda apsirengti, prineša malkų, paruošia krosnį, kad vyriškis galėtų pasikurti, pasirūpina maisto produktais, nuskuta bulvių ir pan. – padaro tai, ko Antanui pačiam su viena ranka nepavyktų.

„Šiemet valdžia nudžiugino – pakels pensiją. Ir tesėjo. Sausio mėnesį į mano sąskaitą „Sodra“ pravedė 17 eurų daugiau, – sako A. Padaginskis. – Bet džiaugiausi neilgai. Taip sutapo, kad tą pačią dieną atvažiavo tarnautoja iš Socialinės paramos skyriaus ir pranešė: kadangi padidėjo mano pajamos, nuo sausio už paslaugą į namus turiu mokėti ne 31,29 Eur, kaip ankščiau, bet 55,25 Eur. Arit­metika paprasta – mano pajamos ne padidėjo, o sumažėjo septyniais eurais“, – pasakoja vyriškis.

„Jūs negalvokit, kad aš kaltinu socialinius darbuotojus. Ne, jie yra nuoširdūs ir malonūs. Tikriausiai tokie įstatymai“, – dalijasi mintimis vyriškis.

 

Skuodo rajone namuose pagalbą gauna apie 100 žmonių, 40 gyvena globos namuose.

Mokėjimas už paslaugas – pagal pajamas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Daiva Buivydaitė–Garbštienė paaiškino, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą mokėjimo už socialinę priežiūrą (taip pat ir pagalbą į namus) dydis neturi viršyti 20 proc. asmens pajamų.

Tuo atveju, kai žmogaus pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 204 eurus, bet mažesnės už 306 eurus, mokėjimo dydį savivaldybėms rekomenduojama nustatyti ne daugiau kaip iki 5 proc. asmens pajamų. Atskaičius nustatytą asmens mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, žmogaus (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už 204 eurus. Jei žmogaus pajamos yra mažesnės už 204 eurus arba žmogus gauna socialinę pašalpą, pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.

Pasak D. Buivydaitės, tikėtina, kad A. Padaginskio nurodytą mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas padidėjimą lėmė tai, kad jo asmeninės pajamos peržengė 306 eurų dydį ir savivaldybė padidino asmens mokėjimo nuo pajamų procentą.

Tai patvirtino ir Skuodo rajono savivaldybė savo atsiųstame rašte. Be ministerijos atstovės paminėtų nuostatų, Skuodo rajono savivaldybės taryba taip pat yra patvirtinusi mokėjimo už trumpiau nei 10 valandų per savaitę teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų dydžius. Šių paslaugų vienos valandos kaina yra 3,60 Eur, mėnesio – 151,20 Eur. A. Padaginskio pajamos viršija 3,5 VRP dydį, todėl už teikiamas pagalbos i namus paslaugas jis moka 15 proc. gaunamų pajamų, t. y., 55,25 Eur, likusi paslaugos kainos dalis – 95,95 Eur – apmokama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Taigi, viskas teisingai. A. Padaginskio pensija – apie 260 Eur. Prie jos pridėjus 112 Eur priežiūros (pagalbos) išmoką ir 9,50 Eur transporto išlaidų kompensaciją, suma viršija nustatytą ribą (357 Eur).


Savivaldybė paslaugas teikti nemokamai nepajėgi

Pasak D. Buivydaitės, savivaldybė, atsižvelgdama į asmens socialinę situaciją, gali nustatyti mažesnį mokėjimo dydžio nuo pajamų procentą. Taip pat turi teisę apskritai atleisti asmenį nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

Skuodo rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Kažienė pabrėžia, kad socialinės priežiūros paslaugos savivaldybėje teikiamos daugiau nei 100 gyventojų. 20-30 už paslaugas nemoka, nes jų pajamos nesiekia 204 Eur, tačiau visų atleisti nuo mokesčio savivaldybė neturi galimybės. J. Kažienė sako, kad rajonas senstantis, žemdirbiškas, nėra pramonės objektų, todėl savivaldybei patenkinti visų žmonių socialinius poreikius – didelis iššūkis. Išlaidos socialinėms paslaugoms siekia pusę savivaldybės biudžeto. Todėl natūralu, kad tie žmonės, kurių pajamos didesnės (kai kurie iš jų gauna priežiūros (pagalbos) išmokas), patys turi prisidėti.

A. Padaginskis su tuo nesiginčija (tokie įstatymai) – jis ir prisideda, tačiau stebisi tvarka, kai viena ranka duoda, kita atima. „Jei keldami pensiją būtų kelis eurus pridėję prie priežiūros (pagalbos) išmokos, ir pajamos bent jau nesumažėtų, tada būtų viskas gerai“, – sako vyriškis.


Nesulaukia paslaugų savaitgaliais

A. Padaginskiui aktuali ir dar viena problema – socialinė darbuotoja dirba tik darbo dienomis. „Ir vėl kyla klausimas – nejaugi valdžioje sėdintys žmonės galvoja, kad neįgalieji, šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis stebuklingai pasveiksta ir gali patys apsitarnauti“, – retoriškai klausia vyriškis. Tiesa, priduria, kad jam labai pasisekė – paslaugi ir labai nuoširdi moteris Jadvyga Jakovlevienė be jokio atlygio ateina kasdien, nes žino, kad be kito pagalbos Antanas negalėtų susitvarkyti. „O kodėl niekas nemoka už darbą per išeigines, aš nežinau...“ – stebisi A. Padaginskis.

Paklausėme Skuodo rajono savivaldybės, kaip žmogui verstis, jei jam pagalbos reikia kiek­vieną dieną, o socialiniai darbuotojai dirba tik darbo dienomis.

J. Kažienė paaiškino, kad savivaldybė nėra finansiškai pajėgi teikti socialinės priežiūros paslaugų asmenims namuose savaitgaliais ar švenčių dienomis ir apmokėti darbuotojams už darbą. Nuo vasario 1-osios rajone pradėta teikti integralios pagalbos namuose paslauga taip pat savaitgaliais nėra teikiama.

Specialistė tikina, kad žmonės tikrai nelieka keletą parų nevalgę ar neprižiūrėti. Dauguma paslaugos gavėjų savaitgaliais darbuotojus samdosi patys arba senais ir neįgaliais tėvais poilsio, švenčių dienomis pasirūpina vaikai, artimieji. Na, o kitais, sunkesniais, atvejais jie apsigyvena globos namuose.

Vėlgi – tokie įstatymai.

Gal ir jums teko susidurti su atveju, kad pakilus pensijai padidėjo ir išlaidos socialinėms paslaugoms? O kaip sprendžiate bėdą, kad nesulaukiate socialinio darbuotojo savaitgalį? Parašykite ar paskambinkite mums.

Julitos Šiemaitės nuotr.

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas