Jautrus požiūris į žmogų

EQUASS Assurance sertifikato įteikimo akimirka.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Neseniai Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui (direktorė Rita Vilimaitė) įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. Šis sertifikatas rodo, kad centro teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga atitinka aukščiausius reikalavimus Europos lygmeniu.

Vienas iš centro užsibrėžtų tikslų yra ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį. Centre dirba Paramos šeimai tarnyba, vaikų dienos centras, Krizių centras, vykdomas projektas „Integrali socia­linės globos ir slaugos pagalba į namus“. Integrali pagalba teikiama 5 kartus per savaitę. Gaudama šią pagalbą džiaugiuosi darbuotojų geranoriškumu, supratingumu, reabilitacijos specialistų darbu. Jaudina jų dėmesys kasdienio gyvenimo įgūdžių palaikymui: tiek paslaugų gavėjai, tiek centro darbuotojai geru žodžiu mini centro direktorės pavaduotoją Žydrūnę Plungienę. Psichologiniu įžvalgumu, subtiliu jautrumu, dėmesiu žmogui ji sugeba padėti kiekvienam, į ją besikreipiančiam. Suburtas darnus kompetentingų darbuotojų kolektyvas, rūpinamasi jų kvalifikacijos kėlimu, darbo kokybe.

Centras palaiko ryšius tiek su vietinėmis, tiek su šalies įstaigomis ir organizacijomis. Neseniai pasirašyta sutartis su Valakupių reabilitacijos centru.

Mums, paslaugų gavėjams, visada malonu išgirsti: „Mes ir esame tam, kad Jums padėtume.“ Ačiū!

Janina OŽALINSKAITĖ
Radviliškis

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas