Tikslines kompensacijas gaus daugiau vaikų

Atvira visuomenė
Nustatymai

Pastaruoju metu daugelis šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, buvo labai nusivylusios – dėl pasikeitusio Tikslinių kompensacijų įstatymo jos neteko teisės į priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją. Tarp negaunančių šios išmokos pateko tik tie, kurie į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) dėl neįgalumo nustatymo kreipėsi jau šiais metais. Tie, kurie negalios lygį pasitvirtino pernai, tikslinės išmokos neprarado. Gegužės pabaigoje negalią turinčius vaikus auginančioms šeimoms socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų įsakymu vėl sugrąžinta teisė į tikslines išmokas. 

Daugybė vaikų negavo išmokų

Iki 2019 metų sausio pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą visiems vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, buvo skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija buvo skiriama ir mokama tik nustačius specialųjį nuolatinės slaugos poreikį. Nuo šių metų Tikslinių kompensacijų įstatyme atsirado nuostata, kad ne tik slaugos, bet ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama tik tiems, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Klaipėdos diabeto klubo „Smalsučiai“ vadovas Darius Juotkus sako, kad nuo šių metų pasikeitusi tikslinių išmokų skyrimo tvarka buvo išties nepalanki ne tik diabetu, bet ir daugeliu kitų lėtinių ligų sergantiems vaikams. Mat dar pernai visiems vaikams, kuriems buvo nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, automatiškai buvo skiriamos tikslinės kompensacijos ir priežiūros (pagalbos) išmoką gaudavo jie visi. Nuo šių metų pradžios, atsiradus pareigai vertinti ir vaikų specialiuosius poreikius, daugelis jų neteko tokios teisės. Pasak „Smalsučių“ vadovo, susidarė keista situacija – 15, 16 metų vaikai, kuriems išmoka buvo paskirta anksčiau, ją gaudavo, nors jie, ypač tie, kurie diabetu serga daug metų, yra išmokę tvarkytis su savo liga ir jokios pagalbos jiems nereikia. Na, o ką tik susirgę vaikai ar 4–5 metų mažyliai, kuriems būtinas nuolatinis tėvų dėmesys, priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos negavo. Nukentėjo tos šeimos, kurios šiemet kreipėsi į NDNT neįgalumo lygiui nustatyti. Pasak D. Juotkaus, didžiulė problema ta, kad ugdymo įstaigose nėra teikiama medicininė pagalba, taigi tėvams tenka atsakomybė patiems būti šalia vaikų ir padėti jiems.

D. Juotkus džiaugiasi, kad tiek Socialinės apsaugos ir darbo, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos atsižvelgė į tėvų kreipimąsi ir numatė, kad daug daugiau negalią turinčių vaikų, tarp jų – ir diabetu sergantieji turės teisę į tikslines išmokas.

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil.

Džiugi naujiena ir kurtiesiems bei raidos sutrikimų turintiesiems

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ pirmininkė Rima Sitavičienė taip pat patvirtina, kad dėl priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų buvo kilusi didelė sumaištis. Ji sako sulaukusi daugelio tėvų skambučių – jie nesuprato, kodėl šių metų pradžioje pakartotinai kreipęsi į NDNT staiga neteko teisės į anksčiau gautą išmoką. Pasak R. Sitavičienės, netgi buvo atsitikę taip, kad šeimoje vienas vaikas, kuriam neįgalumas buvo nustatytas gruodžio mėnesį, išmoką gavo, o kitas vaikas, kuriam nustatytas sausį, – negavo.

R. Sitavičienės teigimu, priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija kurčius ar neprigirdinčius vaikus auginančioms šeimoms labai svarbi – pradedant nuo to, kad valstybė nekompensuoja visos kochlearinių implantų ar klausos aparatų kainos, taip pat vėliau nuolat reikia pirkti brangiai kainuojančius elementus. Be to, daugelis tėvų samdo mokytojus papildomai mokyti lietuvių kalbos, moka už vaikų ugdymą. Pasak bendrijos „Pagava“ pirmininkės, kurtieji vaikai paprastai nėra labai savarankiški, jiems sunkiau orientuotis aplinkoje, todėl dažnai tėvai juos lydi į ugdymo įstaigas, būrelius ir kitur – t.y. šiems vaikams reikia nuolatinės pagalbos.

R. Sitavičienė taip pat džiaugiasi, kad ministerijos greitai sureagavo į tėvų skundus ir atsižvelgusios į juos, į tų, kuriems gali būti nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis, sąrašą, įtraukė ir kurčiuosius arba vidutinį klausos sutrikimo laipsnį, kai yra vidutinis arba žymus kalbos sutrikimas, turinčius vaikus.


Diagnozė neparodo specialiųjų poreikių lygio

Pakeitimais patenkinta ir Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. „Iki tol galiojusi tvarka išties buvo neteisinga daugelio šeimų atžvilgiu, kurios augina įvairių raidos sutrikimų turinčius vaikus. Dar sausį kreipėmės į ministerijas prašydami praplėsti diagnozių sąrašą, į jį įtraukiant vidutinį ir lengvą mišrų raidos sutrikimą, ir taip išplėsti galimybes reikiamos finansinės pagalbos sulaukti didesniam šeimų skaičiui. Juk šių šeimų kasdienybė išties sunki, nes jų vaikams reikalinga ypatinga slauga, priežiūra, specialistų pagalba, kuri nemažai kainuoja. Ir džiugu, kad į šitą kreipimąsi buvo atsižvelgta“, – sako Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil. Jos teigmu, pasiektas didžiulis pokytis – nuo šiol vaiko raida gali būti vertinama nepriklausomai nuo neįgalumo lygio ar diagnozės. Gali atsitikti taip, kad autizmo sutrikimą turinčio vaiko negalia bus vidutinė, o raidos sutrikimas (kitaip tariant, asmens gebėjimas funkcionuoti savarankiškai), kurį parodo DISC testas, didelis. Tokiais atvejais gali būti nustatomas ir slaugos poreikis. „Lietaus vaikų“ asociacijos atstovė ragina tėvus, kurie nebegauna priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos, kreiptis į NDNT, kad būtų iš naujo įvertinti vaiko specialieji poreikiai.


Svarbu šeimų gerovė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad atnaujintame įsakyme numatyta, jog specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis gali būti nustatytas ir demencija sergantiems žmonėms, autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, kurtiems ar vidutinių ir stiprių klausos, kalbos sutrikimų turintiems mažiesiems, taip pat sergantiems cukriniu diabetu ar turintiems žymių šlapinimosi sutrikimų vaikams, kuriems reikia šlapimo pūslės kateterizacijos. Į medicininių kriterijų sąrašą įtrauktos lengvesnės sutrikimų būklės, kurios turi neigiamos įtakos vaiko savarankiškumui – tokiems vaikams reikalinga pagalba.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Pikelytė paaiškino, kad 2019 m. gegužės 23 d. socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. A1-293/V-611 (įsigaliojo gegužės 25 d.) papildžius specialiųjų poreikių nustatymo kriterijų sąrašą, sutrikimų, dėl kurių vaikams gali būti nustatyti specialieji poreikiai, ratas prasiplėtė. Jeigu papildytuose ir patikslintuose punktuose nurodytus sutrikimus turintiems vaikams iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (t. y. iki gegužės 25 d.) nustatytas tik neįgalumo lygis, o specialieji poreikiai nenustatyti, dėl jų nustatymo galima kreiptis į NDNT su nauju gydančio gydytojo parengtu siuntimu.

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Svarbu žinoti:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai įvertinus suaugusio žmogaus ar vaiko specialiuosius poreikius, paskiriamos ir mokamos tikslinės kompensacijos. Tikslines kompensacijas moka savivaldybės.

„Sodra“ neįgaliesiems moka arba netekto darbingumo pensijas, arba šalpos pensijas. Netekto darbingumo pensijos mokamos turintiems bent minimalų socialinio draudimo stažą. Šalpos pensijos mokamos neįgaliems vaikams, taip pat darbingo ar pensinio amžiaus žmonėms, kurie dėl negalios negalėjo „užsidirbti“ stažo.

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas