Piketavo dėl diskriminacinio požiūrio

Klaipėdos neįgalieji reikalavo geresnių galimybių vykdyti veiklai.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Aš – pilietis

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos nariai Atgimimo aikštėje surengė piketą. Jo tikslas – atkreipti visuomenės ir Klaipėdos miesto savivaldybės dėmesį į neįgaliųjų asociacijų, draugijų finansavimo diskriminaciją per Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija jau daugelį metų vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kurie finansuojami Neįgaliųjų reikalų departamento (tai yra valstybės) ir Klaipėdos miesto savivaldybės. Šis finansavimas, mūsų nuomone, yra viena iš priemonių įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvencijoje numatytas nuostatas (26 straipsnis – Gebėjimų ir funkcijų lavinimas ir reabilitacija; 29 straipsnis – Dalyvavimas politiniame ir visuomenės gyvenime; 30 straipsnis – Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas).

Dar 2017 m. rugsėjo mėnesį parašėme raštą „Dėl neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų mažėjančio finansavimo per Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus“. Jį išsiuntėme Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos neįgaliųjų draugijai, Lietuvos neįgaliųjų forumui, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriui, Klaipėdos miesto administracijai, Seimo nariui Justui Džiugeliui. Rašte atkreipėme dėmesį į tai, kad Klaipėdos mieste 2013 m. skirstant finansavimą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams vykdyti, neįgaliųjų asociacijoms ir draugijoms atiteko 57 % lėšų, o VšĮ – 43 %. Finansavimą gavo 14 neįgaliųjų draugijų ar asociacijų ir 7 VšĮ. 2016 m. skaičiai yra dar nepalankesni neįgaliųjų draugijoms ar asociacijoms – joms buvo skirta tik 34,5 % programos lėšų, o VšĮ – 65,5 % (finansavimą gavo 7 neįgaliųjų draugijos ar asociacijos ir 10 VšĮ).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai savo esme skirti skatinti neįgaliųjų organizacijas teikti paslaugas neįgaliesiems, o nemažai viešųjų įstaigų yra įsteigtos privačių asmenų. Sulaukėme tik vieno atsakymo – iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir... 4 patikrinimų per nepilnus 2 mėnesius.

2019 m. situacija pasidarė tragiška. Iš paskirstytų 278 760 Eur Klaipėdos mieste neįgaliųjų asociacijoms ir draugijoms skirta 47 965 Eur, o VšĮ – 230 795 Eur. Neįgaliųjų draugijų ar asociacijų finansavimas tesudaro 17 %, o VšĮ atiteko 83 % lėšų (finansavimą gavo 4 neįgaliųjų draugijos ar asociacijos ir 8 VšĮ). Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijai šių metų veiklai skirta tik 6 389 eurų (vėliau, po Neįgaliųjų reikalų departamento įsikišimo, pridėta dar šiek tiek). Ši suma neužtikrina normalaus draugijos funkcionavimo. Draugija veikli, joje paslaugas gauna nemažai žmonių. Deja, gavus tokį finansavimą tenka mažinti veiklų skaičių, sudėtinga rasti būrelių vadovų. Draugijos darbuotojai taupant lėšas jau 2 mėnesius dirba savanoriškais pagrindais.

Vladas ALSYS
Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas