Kandidatai į savivaldybių tarybas: svarbu nepamiršti silpnesnio žmogaus

Iš kairės į dešinę: Rolanda Petronienė, Vladas Alsys, Zita Kviklienė, Saulius Rakauskas.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Aš – pilietis

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė kandidatuoja į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą.

Esu trečios kartos šiaulietė, todėl negaliu būti abejinga tam, kas vyksta mano gimtajame mieste. Kur benuvažiuočiau, visur smagu, gera, bet Šiauliuose geriausia. Čia baigiau mokslus – nuo pradinių klasių iki instituto, čia įgijau 30 metų darbo patirtį. Per 8 metus, kai dirbu Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininke, teko bendrauti su dviejų kadencijų merais ir tarybos nariais. Kreipiausi ir dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, ir dėl patalpų Neįgaliųjų draugijai. Šių klausimų savivaldos atstovai niekaip neišsprendžia. Teko ne kartą dalyvauti ir miesto tarybos posėdžiuose, prašyti, derėtis, klausti. Taip pat esu Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narė. Šioje konfederacijoje bendram darbui susivienijo daugiau kaip 60 nevyriausybinių organizacijų (nuo pramonininkų iki neįgaliųjų ar gyvūnų globos organizacijų). Dažnai keliame klausimus, kad valdžia nemato vyresnio amžiaus neįgalių žmonių prob­lemų, jaunimui nėra darbo vietų, dėl to jie išvyksta į kitas šalis, o namuose lieka senyvo amžiaus ar neįgalūs tėvai. Manau, taip neturėtų būti.

18 metų dalyvauju politikoje. Visuomeninio komiteto, su kuriuo einame į rinkimus, programos gairės numato: Šiauliai – modernus, estetiškai sutvarkytas, pritraukiantis investicijas, klestintis regiono centras. Visų kandidatų programos gražios, bet mes labai tikime, kad gerai sutvarkytame mieste norės gyventi jaunimas, kad Šiaulių regionas bus įdomus ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsieniečiams. Šiauliai – dviračių miestas, todėl svarbu, kad būtų sutvarkyti keliai ir istorinės vietos, visa tai pritaikyta neįgaliesiems. Šiaulių regiono jaunimui svarbu pasiūlyti kokybišką išsilavinimą – universitetą su regionui reikalingomis programomis. Svarbu, kad sveikata ir socialinė apsauga, sportas būtų prieinami pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms.

Kovota už laisvę, stovėta Baltijos kelyje, išgyventa ne viena krizė, prarasta sveikata. Dabar, bežiūrint, kaip dirba savivalda, norisi pasakyti STOP – gana rietis, pradėkite girdėti, matyti, išklausyti ir paprastą žmogų – neįgalų, jauną, pagyvenusį, išsilavinusį ar dar tik siekiantį mokslo. Įsiklausykit, ko tikrieji šiauliečiai nori, ko jiems reikia. Tik dirbdami kartu galime įrodyti, kad Šiauliai gali tvarkytis daug geriau negu iki šiol, nes miestas turi didžiulį potencialą, kurį būtina atskleisti.

 

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Vladas Alsys kandidatuoja į Klaipėdos miesto tarybą.

Esu įsitikinęs, kad stip­ri bendruomenė – tai stip­rus miestas, stipri valstybė. Noriu skatinti neįgaliųjų bendruomenines organizacijas kuo aktyviau įsitraukti į Klaipėdos miesto visuomeninį gyvenimą. Dalyvauti įvairiuose projektuose, nebijoti išsakyti savo nuomonės, nesijausti paramos prašytojais, o būti lygiaverčiais partneriais su savivaldybe. Noriu, kad Klaipėdos miesto savivaldybei priimant sprendimus dėl įvairių projektų finansavimo, neįgaliųjų bendruomeninės organizacijos būtų ne konkurentai, o partneriai.

Apie visuomeninę, bendruomeninę veiklą žinau ne iš nuogirdų, o iš darbų. Nuo 2014 m. esu Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas, nuo 2015 m. – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, 2015–2016 m. buvau Įstaigų korupcijos indeksų vertinimo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos narys, nuo 2015 m. – asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos narys. Manau, kad bendruomeninė veikla visuomeniniais pagrindais yra svarbi, tačiau norėtųsi, kad Klaipėdos miesto savivaldybė ją, taip pat ir neįgaliųjų draugijų, asociacijų veik­las labiau vertintų.

Sieksiu, kad Neįgaliųjų reikalų taryboje pri­imami sprendimai, nutarimai būtų ne patariamojo, o privalomojo pobūdžio ir kad Klaipėdos miesto savivaldybė privalėtų juos vykdyti taip, kaip vykdo savivaldybės tarybos priimamus sprendimus.

 

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė pretenduoja į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą.

Keliolika metų dirbdama su negalią turinčiais žmonėmis matau, kiek dar daug pas mus yra bėdų, kiek daug žmonių, ypač kaimuose, gyvena labai vargingai. Yra tokių, kurie net pavalgyti neturi ko, jau nekalbant apie tai, kad negali nusiprausti, išsiskalbti drabužių ar patalynės. Labai trūksta transporto paslaugų – žmonėms sunku pasiekti miestą, patekti pas gydytojus ar į savivaldybę.

Ypač didelėje atskirtyje dažnai atsiduria negalią turintys žmonės. Draugijos darbuotoja lanko vieną moterį, kuri akivaizdžiai turi psichikos sutrikimų, tačiau gyvena viena. Tai, kad pas ją apsilanko draugijos darbuotoja, neišspręs jos problemų. Pagalbos reikia kur kas daugiau. Savivaldybė turėtų ieškoti būdų padėti tokiems žmonėms. Nerimą kelia tai, kad planuojama išardyti Jasiuliškio globos namus – kaip gyvens visi tie žmonės? Ar tikrai jiems bus užtikrinama pagalba?

Atsisukti į paprastus žmones, padėti jiems – savivaldybės pareiga. Kol neišspręsime šių skaudžių problemų, tol visa visuomenė nebus laiminga. Einu į savivaldybės tarybą tikėdamasi būti šių žmonių balsu. Dalis žmonių ne visada tiesiogiai bendrauja su mūsų išrinktaisiais, jaučia atskirtį. Norisi, kad savivaldybės taryboje būtų žmogus, prie kurio jie galėtų drąsiai prieiti, paspausti ranką, išsikalbėti apie savo bėdas. Kas kitas, jei ne negalią turintis žmogus, juos supras, paguos, patars.

Labai noriu, kad sprendžiant sudėtingas problemas, asfaltuojant kelius, statant naujus pastatus nebūtų pamiršti neįgalieji, senyvi žmonės.

 

Šakių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas pretenduoja į Šakių rajono savivaldybės tarybą.

Dirbdamas Neįgaliųjų draugijos pirmininku ir pats judėdamas neįgaliojo vežimėliu, aiškiai matau, kiek dar daug spręstinų problemų ginant neįgaliųjų teises. Štai kad ir aplinkos pritaikymas. Ne vienus metus teko kovoti, kad negalią turintys žmonės galėtų įvažiuoti į polik­liniką. Dar labai daug nepritaikytų miesto gatvių, svarbių įstaigų. Jei mes patys apie tai nekalbėsime, nuolat neatkreipsime valdžios dėmesio, niekas ir nesikeis. Žmonės susiduria ir su sveikatos priežiūros srities problemomis. Jas taip pat galima daug geriau spręsti, jei žmonėms atstovaus juos suprantantis, negalią turintis žmogus.

Esu keturių komisijų narys, nuolat lankausi savivaldybėje, todėl matau, kad daugelį problemų galima spręsti kur kas greičiau.

Mūsų rajonas – žemės ūkio kraštas. Neturime pramonės, gamyklų, todėl didžiausia mūsų vertybė – žmonės. Matykime kiekvieną žmogų, rūpinkimės juo.

 

Neatlygintina politinė reklama.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas