Ir mes ten buvome...

Klaipėdos regos ugdymo centro mėgėjų teatro trupė „Palėpė“.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Štai ir įpusėjo vasara, o širdyje vis dar gyvi Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ įspūdžiai ir vaizdai. Taip ir norisi sušukti: „Ir mes ten buvome, Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“ dalyvavome ir namo parsivežėme pačius geriausius prisiminimus. Mes – tai Klaipėdos regos ugdymo centro mėgėjų teatro trupė „Palėpė“, šimto mėgėjų teatrų būryje liepos 4-ąją Vilniuje parodžiusi savo sukurtą pub­licistinį vaidinimą „Renkamės šviesą“.

O viskas prasidėjo 2017-ųjų pradžioje, kai Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) pasiūlė mėgėjų teatrams minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pagerbiant Mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją Vilhelmą Storostą-Vydūną dalyvauti 2018 m. dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienoje „Sau, tautai, žmonijai“. Pamaniau: „Kodėl ir mums, Klaipėdos regos ugdymo centro (RUC) teatro trupei „Palėpė“, nepabandžius?“ Taip kilo idėja kartu paminėti ir organizuoto aklųjų švietimo 90-metį.

Talkinant RUC pedagogėms Giedrei Jakaitei ir Loretai Aukštuolienei, pavyko sukurti originalų scenarijų „Renkamės šviesą“, kuriame Vydūnas diskutuoja su Pranu Dauniu, Lietuvos kariuomenės savanoriu, Lietuvos organizuoto aklųjų švietimo pradininku, lietuviškosios Brailio abėcėlės sudarytoju. Nelengvas kūrybinis darbas nenuėjo veltui – 2017-ųjų lapkritį kolektyvas sėkmingai pasirodė peržiūroje Plungės kultūros centre ir buvo pakviestas dalyvauti jubiliejinės dainų šventės Teatro dienoje.

Žinojome, kad mums tikrai bus nelengva, bet džiaugsmui nebuvo ribų. Ypač drąsino solidžios atrankos komisijos – kūrybinės Teatro dienos grupės – požiūris į mus kaip į lygius tarp lygių, taip pat ir nuolatinis Teat­ro dienos koordinatorės, LNKC Teatro poskyrio vadovės Irenos Maciulevičienės dėmesys, operatyvus visų problemų sprendimas, atsakymai į iškilusius klausimus.

Mėgėjų teatro trupė „Palėpė“, po metų švęsianti savo veik­los 10-metį, Klaipėdos regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriuje susibūrė 2009-ųjų rudenį. Tuomet sumaniau savo įgytas profesijas – lituanistės, mokyklinio teatro režisierės ir tiflopedagogės – sujungti į vieną visumą. Pagrindinis tikslas – per vaidybą gilinti suaugusių neregių orientacijos, mobilumo, savarankiškumo, komunikacijos ir kalbinius įgūdžius, lavinti atmintį ir ugdyti meilę teatro menui. Šiandien jau galime džiaugtis rezultatais – neregiai, kurių nemaža dalis artisto duoną išbandė tik įsitraukę į „Palėpės“ gretas, laisvai juda scenoje, stengiasi aiškiai, raiškiai, garsiai ir taisyklingai kalbėti, sugeba įsijausti į vaidmenį, įgijo drąsos, be to, pagilino tarpusavio pagalbos, savarankiškumo įgūdžius. Jie artimiau susipažįsta su teatro menu, tiesiog turiningai, naudingai ir linksmai leidžia laiką, džiaugdamiesi sukurtais vaidmenimis ir pasirodymais. Nebeliko scenos baimės. O jei kartais būna išsiblaškę, nedėmesingi ar tiesiog kvailioja per repeticijas, žinau, kad vaidindami žiūrovams susikaups ir parodys visus sugebėjimus.

Naujausia premjera – W. Koziebrodskio vieno veiksmo komedija  „Dėdė atvažiavo“.

Keitėsi ir trupės žmonės – jei pirmoje mūsų pastatytoje pasakoje „Tinginys Jonas“ dalyvavo tik viena visiška neregė, o kiti turėjo bent jau minimalų regos likutį, tai kai kuriuose naujausiuose spektakliuose vaidina 5‒6 aklieji ir 6‒7 šiek tiek matantys žmonės, kuriuos kartais per ryškios šviesos taip pat laikinai apakina. Neregiams scenoje gali atsirasti įvairiausių nenumatytų kliūčių, tad labai atsakingas vaidmuo tenka talkinantiems savanoriams ir RUC Socialinio ugdymo skyriaus darbuotojams.

Spektakliukus, kuriuose visada nemažai muzikos ir dainų, kuriame kartu su meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Loreta Aukštuoliene, daug padeda socialinė darbuotoja Jūratė Surailovienė, pedagogė Viktorija Paimbrekytė-Jonauskienė, nuolat jaučiame RUC vadovų ir kitų specialistų dėmesį. Per devynerius metus sukūrėme 10 ilgesnių ar trumpesnių vaidinimų, keletą vienkartinių inscenizacijų. Kūrinėlius rodome ugdymo įstaigose, globos namuose, aklųjų įstaigose ir organizacijose, dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose, festivaliuose.

2014 m. už pjesę-pasaką „Laumės verpėjos“ neįgaliųjų teatrų festivalyje-konkurse „Begasas“ laimėjome pagrindinį prizą, o 2016 m., parodę muzikinį vaizdelį „Paskutinį kartą“, tapome respublikinio neregių meno mėgėjų festivalio-konkurso „Aš muzika, daina ir meile dalinuos“ laureatais. 2017 m. pasaka „Amatą mokėsi – išsigelbėsi“, parodyta VII tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje „Begasas“, laimėjo nominaciją „Už kalbos raiškumą“, o 2018 m. balandžio 26 d., pakviesti LR Seimo narės Aušros Maldeikienės, vaidinimą „Renkamės šviesą“ parodėme Lietuvos Respublikos Seime.

Beje, 2018 m. gegužės 25 d. „Palėpė“ savo suaugusius žiūrovus pradžiugino dar viena premjera – W. Koziebrodskio vieno veiksmo komedija „Dėdė atvažiavo“.

Sparčiai bėga dienos, nusinešdamos užmarštin patirtus įspūdžius, po sunkių, bet labai smagių darbų ilsisi „Palėpės“ artistai, kaupia jėgas naujiems darbams, o mums, vadovėms, net ir prasidėjusios atostogos neleidžia visiškai atitrūkti nuo naujų idėjų ir sumanymų.

Danutė Marcelė BALČIŪNIENĖ
Teatro trupės „Palėpė“ vadovė

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas