Panaikino diskriminacines nuostatas ir įteisino socialiai teisingesnes išmokas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Neįgalieji jau kurį laiką priekaištavo teisės aktų rengėjams dėl diskriminacinių nuostatų juose. Viena jų – nedarbingo asmens sąvoka, kita – pensinio amžiaus asmenims mokama perpus mažesnė tikslinė priežiūros (pagalbos) kompensacija. Seimui pritarus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktiems įstatymų pakeitimams ir papildymams, diskriminacinių pagrindų juose neliko, o numatytos išmokos tapo socialiai teisingesnės.  

Nedarbingo asmens sąvokos atsisakyta

Socialinės apsaugos ir darbo ministro vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė sutinka, kad nedarbingo asmens sąvoka iš tiesų yra diskriminuojanti. Ji trukdo neįgaliesiems įsidarbinti (net ir nepilnai darbo dienai), jaustis visaverčiais. „Gal žmogus ir turi didelių sunkumų įsidarbinant ar apskritai negali dirbti, tačiau įvardydami jį nedarbingu ar iš dalies darbingu, tarsi užkertame kelią būti naudingam visuomenei, – sako E. Čaplikienė. – Nuo 2019 metų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotuose dokumentuose bus nurodomas procentais išreikštas darbingumo lygis. 0–25 proc. darbingumo lygis atstos sąvoką nedarbingas, 30–55 proc. – iš dalies darbingas.“

Pasak E. Čaplikienės, asmens darbingumas, kaip ir šalpos ar netekto darbingumo pensijos, bus vertinamas procentais 5 punktų intervalu ir nebus skirstomas į atskiras grupes. Neįgaliuoju bus laikomas asmuo, kurio darbingumo lygis 0-55 proc. Tokia nuostata bus perkelta ir į kitus teisės aktus, kuriuose buvo vartojama nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens sąvokos.


Neliks didelio atotrūkio tarp priežiūros (pagalbos) ir slaugos tikslinių kompensacijų

Daug diskusijų kėlė ir didžiulis atotrūkis tarp priežiūros (pagalbos) ir slaugos tikslinių kompensacijų – pirmoji siekia 112, antroji – 280 eurų. Be to, pensinio amžiaus neįgaliesiems priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija šiuo metu mokama perpus mažesnė – 67 eurų, todėl ne kartą buvo atkreiptas dėmesys, kad šie asmenys patiria diskriminaciją dėl amžiaus.

E. Čaplikienės teigimu, visos šios aplinkybės ir paskatino ieškoti naujų sprendimų. Nutarta iš esmės keisti tikslinių kompensacijų dydžius, kartu keičiant specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus ir tvarką.

„Nuo 2019 m. bus nustatomos 4 dydžių specialiųjų poreikių kompensacijos ir bus galimybė gauti 4 dydžių išmokas: I lygio nuolatinė slauga (291,2 Eur), II lygio nuolatinė slauga (212,8 Eur), I lygio nuolatinė priežiūra (123,2 Eur) ir II lygio nuolatinė priežiūra (67,2 Eur)“, – sako E. Čaplikienė. Ji pabrėžia, kad 4 lygių specialieji poreikiai ir jiems numatytos tikslinės kompensacijos bus nustatomi tik naujai į šią sistemą ateinantiems žmonėms arba tiems, kuriems baigsis ankstesnio nustatymo terminas. Dabar gaunantiems šias kompensacijas jos išliks ir niekur kreiptis nereikės. „Tačiau jeigu neįgalusis manys, kad jo būklė pakitusi ir norės, kad jam būtų iš naujo nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir skirta tikslinė kompensacija, pagal nurodytą tvarką surinkęs medicininius dokumentus, galės kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą“, – sako E. Čaplikienė.

Naujoji specialiųjų poreikių nustatymo ir tikslinių kompensacijų skyrimo tvarka panaikins ir buvusią diskriminaciją dėl amžiaus. Pensinio amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis, netgi bus naudinga kreiptis dėl jo nustatymo iš naujo – jų gaunama išmoka greičiausiai padidės.

Šiuo metu tikslinę slaugos kompensaciją gauna apie 40 tūkst., priežiūros (pagalbos) – apie 60 tūkst. neįgaliųjų. Tikimasi, kad bendras kompensacijų gavėjų skaičius nesikeis ir ateityje, o įvedus naują tvarką, jie persiskirstys tarp numatytų 4 lygių.


Keisis specialiųjų poreikių nustatymo tvarka

Numačius 4 specialiųjų poreikių lygius, keisis ir sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu nustatomi specialiųjų poreikių vertinimo kriterijai, jų nustatymo tvarka. Pasak E. Čap­likienės, bus vertinama ne tik asmens medicininė būklė, bet ir socialinis savarankiškumas. Į šį vertinimą ketinama įtraukti ir savivaldybes, jų socialinius darbuotojus. „Jie turėtų aplankyti tokius žmones, pasižiūrėti, kokios pagalbos reikia, o jeigu neįgalusis jau gauna išmoką, įsitikinti, ar ji tikrai panaudojama jo priežiūrai ar slaugai. Jeigu socialiniai darbuotojai matys, kad išmoką gaunančiu žmogumi niekas nesirūpina, o pinigai panaudojami kitiems tikslams, bus galimybė skirtą išmoką pakeisti paslaugomis arba, pavyzdžiui, tokį žmogų bent laikinai perkelti į slaugos ligoninę, – pasakoja E. Čaplikienė. – Dabar savivaldybės to padaryti negali, o Tikslinių kompensacijų įstatyme tokia tvarka numatyta.“

Savivaldybių socialiniai darbuotojai turės užpildyti tam tikrą klausimyną (jis dar tobulinamas ir derinamas), kuriame atsispindės visi neįgalaus žmogaus poreikiai (ir socialinių paslaugų, ir būsto pritaikymo, ir kiti). E. Čaplikienės teigimu, kol kas nenuspręsta, ar su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis suderintas klausimynas bus išmėgintas kaip bandomasis projektas, ar bus pasirinktas kitas jo įvertinimo būdas. Tačiau SADM atstovė neabejoja, kad socialinių darbuotojų apsilankymas neįgaliųjų namuose jiems bus tikrai naudingas. Dažnai žmonės net nežino, kad gali kreiptis į savivaldybę pagalbos, prašyti paslaugų. Socialiniai darbuotojai jiems suteiks daugiau informacijos.


Automobilio įsigijimas bus kompensuojamas ir po 18 metų

Automobilio įsigijimo bei jo pritaikymo išlaidų kompensavimas – atskira tikslinių išmokų rūšis. 1216 eurų tikslinę kompensaciją kas 6-erius metus dabar gauna ne tik sveikatos būklės kriterijus atitinkantys patys vairuoti galintys neįgalieji, bet ir šeimos, auginančios didelę negalią turinčius, slaugomus vaikus iki 18 metų. E. Čaplikienė atkreipia dėmesį, kad nuo 2019 metų tokią kompensaciją šeimos galės gauti ir toliau, nepaisant slaugomo vaiko amžiaus.

E. Čaplikienė nesiginčija su neįgaliųjų nuomone, kad dalinę specialiojo automobilio įsigijimo kompensaciją reikėtų skirti visiems slaugomiems neįgaliesiems, mat jiems transporto paslaugų taip pat dažnai prireikia. Tačiau kol kas tokio noro patenkinti nėra galimybių. SADM atstovė primena pirminę šios kompensacijos skyrimo idėją – kompensacija skiriama automobilį pačiam vairuojančiam žmogui su tokiu judėjimo funkcijos sutrikimu, kuris neleidžia jam pasinaudoti viešuoju transportu ir jame teikiamomis lengvatomis. Beje, jos neįgaliesiems taip pat gana didelės.

„Pradėjome nuo to, kad reikia paremti šeimas, auginančias vaikus su negalia. Dabar žengėme dar vieną žingsnį – nusprendėme, kad vaikui sulaukus pilnametystės ir likus gyventi šeimoje, šios šeimos ir toliau bus remiamos, – sako E. Čaplikienė. – Galbūt ateityje dar labiau plėsime šios kompensacijos gavėjų ratą.“ Kol kas visiems, kam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ši kompensacija nebus skiriama.

Neretai neįgalieji skundžiasi ir dėl šios tikslinės kompensacijos dydžio. Pasak jų, už 1216 eurų gero ir saugaus automobilio nenusipirksi. Tačiau SADM atstovės teigimu, valstybė įsipareigoja ne aprūpinti nauju automobiliu, o skirti dalinę kompensaciją jam įsigyti ar pritaikyti neįgaliojo reikmėms. E. Čaplikienės teigimu, jeigu šią kompensaciją palyginsime su kitomis išmokomis, pamatysime, kad ji tikrai nėra maža. Juolab kad jos gavėjų daugėja. Per metus tokios kompensacijos paskiriamos apie 500 neįgaliųjų.


Transporto išlaidų kompensacija nebebus nustatoma

Transporto išlaidų kompensacija (9,5 Eur) taip pat buvo sulaukusi įvairių nuomonių ir diskusijų. Vienu metu nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos net buvo nusprendusios šios kompensacijos visiškai atsisakyti, tačiau jos mokėjimas nebuvo nutrauktas. Dabar šią kompensaciją gauna apie 57 tūkst. asmenų.

Nuo kitų metų tokios kompensacijos nebeliks. Tiesa, nepaisant to, kad šis poreikis jau nebus nustatomas, tie neįgalieji, kuriems jis buvo nustatytas neterminuotai arba kol nurodytas terminas nesibaigs, 9,5 eurų išmoka ir toliau bus mokama.

Kadangi transporto išlaidų kompensacijos nebelieka, neįgalieji, kurie pagal ankstesnę tvarką būtų galėję gauti dvi tikslines kompensacijas, pavyzdžiui, transporto išlaidų ir priežiūros (pagalbos), dabar, jiems nustačius II laipsnio priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį, finansiškai gali nukentėti. Kad taip neatsitiktų, nuo kitų metų 11,2 Eur padidės visos šiuo metu mokamos tikslinės kompensacijos.

Numatyti pokyčiai palies tikrai daug neįgaliųjų. E. Čaplikienės nuomone, jie išspręs dalį per daugelį metų susikaupusių problemų.

Aldona MILIEŠKIENĖ

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas