Organizacijos įvaizdis – visų jos narių rūpestis

LND ataskaitinei konferencijai šiemet pasirinkta diskusijos forma.

Atvira visuomenė
Nustatymai

Į kasmetę konferenciją Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre delegatus sukvietusi Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) šįsyk nutarė praėjusių metų veiklą pristatyti netradiciškai. LND asocijuoti nariai LND pirmininko ir valdybos ataskaitą gavo iš anksto, tad jau buvo su ja susipažinę. Konferencijoje apie ją nuspręsta kalbėti dialogo, diskusijos forma – už nuveiktus darbus atsiskaitė ne tik LND pirmininkė, bet ir projektus įgyvendinę LND specialistai. Konferencijos delegatai drauge analizavo pasitaikiusius nesklandumus, aptarė ateities planus, o po dalykiško pokalbio vienbalsiai patvirtino LND veiklos ir finansinę ataskaitas. 

Nauji projektai – platesnė erdvė veiklai

LND pirmininkė Jelena Ivančenko konferencijos delegatams trumpai pristatė svarbiausias organizacijos veiklas, papasakojo, kokia kryptimi buvo dirbama. Praėjusiais metais asociacija įgyvendino ne tik Neįgaliųjų reikalų departamento remiamą Neįgaliųjų asociacijų veiklos projektą, bet ir teikė paraiškas kitiems konkursams. Buvo stengiamasi į LND projektines veiklas įtraukti ir miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijas. Pasak J. Ivančenko, be jų pagalbos LND nebūtų galėjusi įgyvendinti didelio ir svarbaus projekto, kuriuo siekta išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo efektyvumą. Bendromis pastangomis atliktas tyrimas pristatytas ne tik Vilniuje, bet ir dar keliose šalies apskrityse.

LND pirmininkės teigimu, neįgaliųjų bendruomenei taip pat buvo naudingas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektas. Svarbiausia žinia, į kurią dėmesį sukoncentravo LND – būtina įvertinti asmeninio asistento poreikį bei pradėti teikti šią paslaugą. Apie tai diskutuota ir LND surengtoje konferencijoje, kurioje dalyvavo daugelio neįgaliųjų draugijų pirmininkai.

LND projektų koordinatorė Lina Arlauskienė atkreipė dėmesį, kad LND iniciatyvas parėmė ir Kultūros rėmimo fondas. Gavus dalinį jo finansavimą buvo surengtos edukacinės kūrybinės dirbtuvės jaunimui su negalia, po ilgokos pertraukos suorganizuotas meno mėgėjų kolektyvų festivalio-konkurso „Vilties paukštė‘“ nugalėtojų koncertas.

„Be neįgaliųjų draugijų narių visos mūsų veiklos prarastų prasmę, – sakė LND pirmininkė J. Ivančenko. – Svarbu, kad žmonės gautų informacijos, dalyvautų mūsų organizuojamose veiklose: mokymuose, seminaruose, stovyklose. Šiais metais Vilniaus apskrities neįgaliuosius kviesime įsitraukti į naują, ketverius metus truksiantį ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“. L. Arlauskienė drąsino ir neįgaliųjų draugijų pirmininkus teikti paraiškas ne tik savivaldybių, bet ir šalies mastu skelbiamiems iš valstybės biudžeto, ES fondų finansuojamiems projektams.

Ataskaitinėje konferencijoje savo veiklas pristatė ne tik pirmininkė J. Ivančenko, bet ir teisininkė E. Kelmelienė, projektų koordinatorė L. Arlauskienė ir kiti specialistai.

Atsakomybė – sėkmingai veiklai būtina sąlyga

Neįgaliųjų draugijoms teikiamos metodinės pagalbos aktualijas konferencijoje aptarė LND projekto vykdytoja Kristina Vainienė. Pasak jos, pernai LND atstovai 20 kartų buvo išvykę konsultuoti, padėti LND asocijuotiems nariams.

Nemažai dėmesio K. Vainienė skyrė būsto pritaikymo reikalams. Jos teigimu, savivaldybių būsto pritaikymo komisijose dalyvaujantys draugijų atstovai ne visada atsakingai atlieka jiems patikėtas pareigas: ne visi pataria, kaip geriau pritaikyti būstą, vyksta patikrinti, kaip atliekami darbai, dalyvauja audito patikrose. Pernai ši programa buvo padalinta į dvi dalis: būsto pritaikymą suaugusiems neįgaliesiems ir neįgaliems vaikams, todėl ekspertinė draugijų atstovų pagalba savivaldybėms buvo dar reikalingesnė. LND specialistė neslėpė – vis dar reikia prašyti LND atstovų laiku pateikti ataskaitas, atsiųsti tikslius duomenis.

K. Vainienė kvietė būti aktyvesnius ir siūlant veiklos pokyčius. Neįgaliųjų reikalų departamentas ruošiasi keisti Socia­linės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų aprašus. LND kreipėsi į savo asocijuotus narius prašydama teikti konkrečius pasiūlymus, ką būtų galima patobulinti, kad veikla būtų prasmingesnė, naudingesnė žmonėms. Deja, apgailestavo K. Vainienė, esminių situaciją keičiančių pasiūlymų, kuriuos LND galėtų pateikti Neįgaliųjų reikalų departamentui, negauta. Jeigu viena kita draugija ir atsiuntė savo nuomonę, tai ji apsiribojo siūlymais padidinti programinį finansavimą ir skirti darbo užmokestį neįgaliųjų draugijų pirmininkams.


LND renginių privalumas – jų tęstinumas

LND projekto vykdytoja Saulė Vėjelienė pasidžiaugė, kad draugijos organizuojamos stovyklos, kūrybiniai plenerai jau nėra vienkartiniai renginiai. Jie turi tęstinumą, skatina toliau gilintis į išmėgintas veik­las. Todėl, pasak S. Vėjelienės, labai džiugina žinia, kad po pernai LND surengtos jaunimo mokomosios stovyklos, skirtos susipažinti su orientavimosi sportu, kuriai vadovavo šios srities profesionalas Tadeušas Šimkovičius, keturi stovyklos dalyviai pakviesti į kitą orientavimosi sporto stovyklą.

Tęstinumą turi ir fotografų plenerai – jų dalyviai socialiniame tinkle Facebook susibūrė į fotografų su negalia klubą „Mes esame“. Jie čia dalijasi savo nuotraukomis, komentuoja vieni kitų darbus. Nemažai fotografų siunčia savo nuot­raukas „Bičiulystei“, dalyvauja konkursuose, parodose, tobulėja. Plenere gautas kūrybinis impulsas tampa rimta paskata ieškoti, nesustoti vietoje.

Tęstinumo buvo siekiama ir meno kolektyvų vadovams skirtais mokymais, turėjusiais padėti profesionaliau rengti kolektyvus „Vilties paukštės“ festivaliui-konkursui. Deja, jie nesulaukė didesnio susidomėjimo. Konferencijos dalyviai siūlė tokius seminarus rengti apskrityse ir trumpesnius, tačiau tuomet, pasak J. Ivančenko, jiems organizuoti tektų skirti gerokai daugiau lėšų.

Žinia, kad šiemet „Vilties paukštė“ taip pat bus organizuojama kaip konkursas, sukėlė diskusijų. Pasak kai kurių pirmininkų, konkursas – tai papildoma įtampa kolektyvams. Tačiau LND pirmininkės teigimu, visose veiklose, kuriose dalyvaujama, reikia siekti kokybės. „Jeigu norime dainuoti savo malonumui – dainuokime, tačiau jeigu kylame į sceną, pasirodymai turi būti jos verti“, – sakė J. Ivančenko. LND projekto vykdytoja S. Vėjelienė dar pridūrė, kad ir „Sostinės dienose“ vykstančios šventės „Tau, Vilniau“ organizatoriai šiemet žada kviesti ne visus norinčius, o pačius geriausius kolektyvus, kurių dainavimas ar rankdarbiai būtų išskirtiniai. „Visose srityse kokybės kartelė keliama vis aukščiau, todėl turime pasitempti ir mes“, – sakė S. Vėjelienė.

Planuojama, kad „Vilties paukštės“ konkursas šiemet vyks šešiuose regionuose. Kol kas šią šventę į savo namus pasirengusios pakviesti tik Garliavos ir Utenos rajono neįgaliųjų draugijos. Konferencijos dalyvius S. Vėjelienė ragino būti aktyvesnius ir stengtis artimiau bendradarbiauti su rateliais judantiems žmonėms pritaikytais kultūros centrais, į juos pakviesti „Vilties paukštę“.

20 metų Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijai vadovaujančiai Aurelijai Petronienei įteikta LND padėka.

Pasitikėjmą reikia pateisinti

Konferencijos dalyviams savo veiklą pristačiusi LND teisininkė Evelina Kelmelienė pabrėžė, kad pastaraisiais metais gerokai padaugėjo į LND besikreipiančių dėl teisinės pagalbos, konsultacijų.

E. Kelmelienės teigimu, LND yra pelniusi ir Neįgaliųjų reikalų departamento pasitikėjimą. Asociacija neretai gauna prašymų ištirti skundus, padėti išspręsti problemas. Dažnai LND pagalbos kreipiasi į savo asocijuotus narius – miestų bei rajonų neįgaliųjų draugijos turi daugiau informacijos, galimybių kartu su savivaldybėmis surasti išeitį. Pasak E. Kelmelienės, neretai pakanka pabendrauti su savivaldybių atstovais, išaiškinti situaciją, ir problema būna išspręsta. Deja, vietinių draugijų pirmininkai ne visada linkę padėti, juo labiau pranešti, kaip vieną ar kitą keblią situaciją pavyko išspręsti. Grįžtamojo ryšio pasigendanti teisininkė akcentavo: „Į LND kreipiamasi kaip į stiprią asociaciją, todėl turime pateisinti tokį pasitikėjimą ir visi stengtis išlaikyti veiklios organizacijos įvaizdį.“

LND teisininkė dalyvavo ir dviejų darbo grupių veikloje, teikė pastabas bei pasiūlymus dėl penkių teisės aktų, savo iniciatyva pasiūlė, kaip patobulinti keturis teisės aktus. Ji atsakinga ir už viešinimą bei švietėjišką veiklą. Draugijos interneto svetainę, Facebook paskyrą tvarkanti E. Kelmelienė konferencijos dalyvius ragino dalytis informacija apie įdomius renginius, savo veiklą – bendrai skleisti žinią apie organizaciją, neįgalių žmonių įtrauktį į visavertį gyvenimą.


LND įstatai reaguoja į gyvenimo realijas

LND teisininkė E. Kelmelienė konferencijos dalyviams pristatė ir įstatų papildymus, kuriuos padiktavo besikeičiantis gyvenimas. Norėdama dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamuose sveiką gyvenseną propaguojančiuose projektuose, LND tokią nuostatą turi įtraukti ir į įstatuose numatytus asociacijos uždavinius.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijoje įvykusios permainos, kai buvo perrinkta organizacijos vadovė, kuri buvo ir LND valdybos narė, atkreipė demesį į dar vieną įstatų pataisos būtinybę. Šis atvejis parodė, kad reikia peržiūrėti LND valdybos rinkimų nuostatas. Šiuo metu galiojantys įstatai numato, kad į LND valdybą renkami asmenys neakcentuojant jų užimamų pareigų. Tačiau kai susiklosto situacija, kuomet valdybos narys netenka draugijos narių pasitikėjimo ar dėl kitų priežasčių palieka šias pareigas, nepaisant to, kad atitrūksta nuo asociacijos veiklos, tebelieka LND valdybos nariu. Konferencijoje pritarta įstatų pataisai, kad LND valdybos nariais gali būti renkamai tik neįgaliųjų draugijų pirmininkai. Šių pareigų netekus ar jų atsisakius, artimiausioje konferencijoje bus renkamas naujas LND valdybos narys.

E. Kelmelienė atkreipė dėmesį ir dar į porą naujų punktų: į įstatus įtraukta nuostata, kad LND pirmininkas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, be to, sustiprinta LND veiklos finansinė kontrolė – valdyba nuspręs, kada turi būti atliktas auditas, tačiau kartą per ketverių metų kadenciją jis bus privalomas.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt