Vairuotojams keliami sveikatos patikros reikalavimai diskriminuoja žmones su klausos negalia

Atvira visuomenė
Nustatymai

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad dėl Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo (Aprašo) nuostatų yra diskriminuojami žmonės su klausos negalia.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo du skundus, kuriais prašyta įvertinti, ar dėl esamos vairuotojų sveikatos tik­rinimo tvarkos nėra diskriminuojami klausos negalią turintys žmonės. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame Apraše įtvirtinta, kad kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos arba vidaus / vaikų ligų gydytojai. Jame taip pat rašoma, kad klausos negalią turintieji negali vairuoti 2 grupės motorinių transportų priemonių, vadinasi, gauti leidimą vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų automobilius, tokius kaip sunkvežimiai, traktoriai, greitosios pagalbos automobiliai, troleibusai. Tačiau Apraše yra pateikta pastaba, kad vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti arba atnaujinti atsižvelgiant į gydytojo otorinolaringologo išvadas, pateiktas įvertinus asmens kurtumo laipsnį.

Pagal tokią tvarką, specialisto konsultacija nėra privaloma ir gydytojas, atliekantis patikrą, nėra įpareigotas ja pasinaudoti. Šią aplinkybę patvirtina ir vienos pareiškėjos pateikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose suformuota išvada, kad ji vis dėlto gali vairuoti C1, C1E, C ir CE kategorijų automobilius. Kitas pareiškėjas jau turėjo sukaupęs 35 metų 1-os grupės motorinių transporto priemonių ir 5 metų 2-os grupės automobilių vairavimo stažą tačiau UAB klinikos „InMedika“ šeimos gydytojas abiem atvejais vairuoti neleido net nesikonsultavęs su specialistais.

„Nagrinėjamu atveju šeimos gydytojas visiems vairuotojams taiko identišką sveikatos patikrinimo procedūrą, taigi visiems sąlygos yra lygios ir neutralios, bet jas įgyvendinant žmonės, turintys klausos sutrikimų ir siekiantys įgyti arba atnaujinti vairuotojo pažymėjimą, patenka į nepalankesnę padėtį, nes sprendimas gali būti priimamas išsamiai neištyrus jų sveikatos būklės ir gebėjimų, remiantis tik anksčiau nustatyta diagnoze“, – sako skundą tyręs teisininkas Karolis Čepas.

Vienas iš pareiškėjų atkreipė dėmesį, kad klausos sutrikimų turintys žmonės vienodai gerai, kaip ir girdintieji, gali mokėti kelių eismo taisykles, suvokti eismą, būti atidūs ir pa­reigingi vairuotojai. Eismas keliuose, pasak jo, nėra reguliuojamas garsiniais signalais – yra šviesoforai, kelio ženklai, pasitelkiami gestai ir panašiai. Be to, taisyklės kitiems vairuotojams nedraudžia klausytis muzikos ar kalbėti telefonu naudojant laisvų rankų įrangą, o tai taip pat gali būti garsiniai trukdžiai.

Pareiškėjai taip pat prašė ištirti, ar Aprašas neriboja klausos negalią turinčiųjų teisės susirasti darbą. Dirbti su vairavimu susijusioje srityje kurtieji arba neprigirdintieji gali pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar kitais būdais, bet tik ne pagal darbo sutartį. Toks ribojimas motyvuojamas tuo, kad šie vairuotojai negalėtų pervežti keleivių, tačiau turėtų teisę gabenti daiktus.

Kontrolierė konstatavo, kad minėtos Aprašo nuostatos prieštarauja Lygių galimybių įstatymui, kuris numato, kad valstybės institucijos privalo užtikrinti, jog visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir lygios galimybės nepaisant negalios; bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijai, įtvirtinančiai teisę užsiimti darbu, atitinkančiu žmogaus norus ir gebėjimus.

Nustačiusi pažeidimus, kontrolierė kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą dėl Aprašo nuostatų keitimo. Ji siūlo keisti besąlyginį draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenims vairuoti 2-os grupės varikliu varomas transporto priemones numatant, kad medicininį tikrinimą atliekantis šeimos gydytojas turėtų konsultuotis su ausų ligų bei klausos sutrikimų specialistais. Taip pat siūloma keisti numatytą draudimą dirbti pagal darbo sutartį.

www.lygybe.lt ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRTRF puslapyje