Kodėl skiriasi tikslinių kompensacijų dydžiai?

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte – atsakome 

„Bičiulystėje“ paskelbę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Tikslinių kompensacijų neįgaliesiems dydžių lentelę, sulaukėme skaitytojų klausimų ir pastabų, kad jų gaunamos išmokos neatitinka 2021 metams nurodytų sumų. Kelmės rajone gyvenanti skaitytoja teigė, kad jai nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tačiau ji gauna ne 132 eurus, o 120 eurų. Biržų rajone gyvenančiai neįgaliajai nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, o jos gaunama išmoka – 300 eurų, o ne 312 eurų, kaip nurodyta SADM informacijoje.

Kreipėmės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydami paaiškinti, nuo ko priklauso šių kompensacijų dydžiai ir ar jiems turi įtakos tai, kad tikslines kompensacijas moka savivaldybės.

Pateikiame ministerijos atsakymą.

Tikslinių kompensacijų neįgaliesiems dydžių lentelėje buvo nurodyti tikslūs kompensacijų dydžiai. Svarbu tai, kad nuo 2019 m. įsigaliojo naujos specia­liųjų poreikių rūšys (du nuolatinės slaugos lygiai ir du nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiai) bei nauja tikslinių kompensacijų mokėjimų tvarka.

Siekiant išsaugoti asmenų, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, teises ir garantijas, jiems paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos iki nustatyto termino pabaigos pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusius tikslinių kompensacijų bazinius dydžius:

1. slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 300 Eur.

2. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 75–100 proc. darbingumo, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 120 Eur;

2) asmenims, netekusiems 60–70 proc. darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 60 Eur.

Nuo 2019 m. sausio Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvertinus suaugusio žmogaus ar vaiko specialiuosius poreikius, skiriama priežiūros (pagalbos) arba slaugos tikslinė kompensacija. Kiekvienas specialusis poreikis turi du lygius.

Tuo atveju, jei asmenims yra nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar pirmojo arba antrojo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusią tvarką, tačiau asmenys gauna mažesnes už lentelėje nurodytas išmokas, siūlytume kreiptis į savivaldybės administraciją, kuri ir skiria bei moka šias tikslines kompensacijas.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas