Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė socialinių įmonių teisinio reguliavimo pakeitimams

Aktualijos
Nustatymai

Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė Socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir jį lydintiems įstatymų pakeitimams, kuriuos inicijavo Vyriausybė. Įstatymų projektais tobulinamas socialinių įmonių teisinis reguliavimas siekiant užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, sudaryti teisines prielaidas skatinti darbdavius įdarbinti asmenis, negalinčius vienodomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje su kitais asmenimis.

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas socialinėse įmonėse dirbantiesiems ir verslui pasirengti socialinių įmonių veiklos reglamentavimo pokyčiams, komitetas pasiūlė Socialinių įmonių įstatymo įsigaliojimą numatyti nuo 2020 m. liepos 1 d. (nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. galios pereinamosios įstatymo nuostatos). Socialinės įmonės statusui gauti ir išlaikyti socialinėje įmonėje dirbantys žmonės su negalia turės sudaryti bent pusę įmonės darbuotojų, o jų per mėnesį įmonėje dirbtas darbo laikas turės sudaryti bent pusę kitų įmonės darbuotojų darbo laiko per mėnesį.

Komitetas pasiūlė remti darbuotojų, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis (pereinamuoju laikotarpiu – ir nedidelių specialiųjų poreikių lygis) darbo vietų įsteigimą (pritaikymą) ir jų darbo priemonių įsigijimą (pritaikymą), kai įsteigta ar pritaikyta darbo vieta bus išlaikyta bent metus (taip pat bent metus apribojamas disponavimas turtu, įsigytu panaudojant valstybės pagalbos lėšas, ir kt.), subsidijos dydį nustatant 65 proc. tam tikslui reikalingų išlaidų. Negalią turintys darbuotojai, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, vidutinis ir sunkus neįgalumo lygis (pereinamuoju laikotarpiu – ir vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių lygis) bus remiami visą jų darbo socia­linėje įmonėje laikotarpį.

Be to, siekiant Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas labiau pritaikyti individualiems negalią turinčių asmenų poreikiams, komitetas pasiūlė Užimtumo įstatymo pakeitimo įstatyme įtvirtinti naujas įdarbinimo su pagalba paslaugas: pagalbą atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimąją pagalbą įsidarbinus. Komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė pažymėjo, kad artimiausiu metu planuoja pateikti Seimui Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą, mažinantį mokestinę naštą riboto darbingumo asmenims, didinant šiuo metu Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus individualius neapmokestinamųjų pajamų dydžius.

Komitetas taip pat palaikė Vyriausybės siūlymą bent 75 proc. socialinių įmonių pelno panaudoti socialinės įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių grupių grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu.

Dėl šių įstatymų pakeitimų dar turės apsispręsti Seimas.

LRS ir „Bičiulystės inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas