Kad nekiltų rūpesčių, kol bus nustatytas neveiksnumas

Aktualijos
Nustatymai

Konsultuojame, komentuojame

Kad vaikams, turintiems sunkią negalią, sukakus 18 m., nekiltų problemų įgyvendinti savo teises (pvz., gauti šalpos išmokas, paslaugas, lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms priemonėms ir kt.), jų tėvai (globėjai) turėtų:

• iš anksto (likus 6 mėnesiams iki sunkią negalią turinčio asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui;

• prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;

• prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas (pvz., prašyti nustatyti, kad tėvai (globėjai) iki galutinio teismo sprendimo dėl globojamo asmens neveiksnumo bus nuolatiniais jo globėjais. Taip viso teismo proceso metu bus užtik­rintos prižiūrimo asmens teisės į sveikatos apsaugą, gauti išmokas ir kitas paslaugas).

• teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentus apie pradėtą teisminį procesą dėl neveiksnumo (jau kreipusis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui, jį prižiūrintiems asmenims suteikta teisė gauti išmokas).

NDNT ir „Bičiulystės“ inf.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas