Lengvatos neįgaliesiems

Aktualijos
Nustatymai

Klausėte–atsakome

Ar darbo skelbime galima teigti, kad kandidatams su negalia bus mokamas didesnis atlyginimas, taikomos lengvatos?

Į klausimą atsako Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis.

Pagal Lietuvos įstatymus, visiems, pretenduojantiems į darbo vietą, turi būti taikomos vienodos sąlygos ir galimybės. Tiesa, diskriminacija nelaikomos specia­lios priemonės, skatinančios pažeidžiamų grupių integraciją. Pavyzdžiui, socialinės įmonės statusą turinčios bendrovės gauna subsidijas iš valstybės biudžeto. Šios lėšos skiriamos darbo vietai pritaikyti, transporto, administravimo išlaidoms, socialinio draudimo įmokoms padengti bei darbo užmokesčiui. Šie pinigai skiriami kaip kompensacija, tačiau negali būti pretekstu žmonėms su negalia už tą patį darbą mokėti daugiau. Tokiu atveju skirtinga alga neabejotinai būtų laikoma diskriminacija. Kitos lengvatos turėtų būti vertinamos individualiai. Jei negalią turinčiam darbuotojui numatomas lankstus grafikas, jis gali būti grindžiamas gydytojo išvada dėl būtinų darbo sąlygų.

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas