1,2% parama

Nustatymai

Kviečiame prisidėti prie „Bičiulystės“ leidybos skiriant 1,2% savo pajamų mokesčio!

„Bičiulystei“ labai svarbus Jūsų palaikymas. Tik turėdami pakankamai lėšų laikraščiui leisti galėsime su Jumis dalytis aktualia informacija, diskutuoti svarbiausiomis žmonėms su negalia rūpimomis temomis, pasitelkę įvairių sričių specialistus atsakyti į Jūsų klausimus, skelbti Jūsų kūrybą. Būsime labai dėkingi, jei 1,2% savo pajamų mokesčių skirsite VšĮ „Bičiulystė“.

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kiekvienas gyventojas iki 2022 m. gegužės mėn. 2 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai gali nurodyti, kuriam paramos gavėjui skiria dalį (iki 1,2 proc.) iš sumokamų gyventojų pajamų mokesčių ir tokiu būdu geranoriškai paremia jo veiklą. Mokesčius perveda ne asmuo, o Mokesčių inspekcija, todėl žmogui tereikia užpildyti paramos formą FR0512 v.5 ir kartu pateikti deklaruojant pajamas.

 

Kaip pateikti Prašymus?

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS).
Reikia prisijungti per Jūsų elektroninės bankininkystės sistemą –
Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.

 

Formos pildymas

1. Mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį prašoma pervesti pajamų mokesčio (toliau – mokestis) dalį – 2021 m.

2. Mokesčio dalį skiriančio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), identifikacinis numeris.

3. Paramos gavėjo (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turinčio teisę gauti paramą:

     3.1. pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas), kai mokesčio dalis skiriama vienetui – VšĮ „Bičiulystė“ identifikacinis numeris (kodas) – 122244264

4. Paramos gavėjui skiriama mokesčio dalis (procentais) – 1,2%

5. Paramos gavėjui mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (20.. m.).

6. Paramos gavėjui skiriamos mokesčio dalies paskirtis.